International School Utrecht
International School Utrecht
International School Utrecht
International School Utrecht
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

International Skole Utrecht

Læringsspiralen

Et livslangt læringsforløb har sin trygge begyndelse i de nederste etager af International Skole Utrecht. I vores konkurrenceforslag er den nye skole en spiral, hvor børnene sikkert kan starte deres læringsrejse i den store, firkantede bygning med de lange, cirkulære forløb.

Organisk læringsmiljø

International Skole Utrecht er en oase i den hollandske by Utrecht, hvor der er planter og træer, så langt øjet rækker. Det imødekommende træ i skolens facade byder eleverne ind i den trygge læringsarena, og støtter det gode læringsmiljø ved også at fungere som passiv solafskærmning. Inde i bygningen kan børnene bevæge sig mellem lokalerne i cirkulære forløb, der aldrig ender, men som hele tiden byder på nye læringsmuligheder og sociale fællesrum. Skolens omkringliggende, rige natur – med enge, træer og åer – trækkes op gennem huset i et forløb af grønne terrasser og taghaver. Fra alle bygningens etager kan børnene trække frisk luft og mærke naturen i de grønne uderum. Fra biologifløjen er der adgang til tagterrasserne, så børnene kan sanse læringen i et naturrigt læringsrum.

Livsforløbet i arkitekturen

Skolen er designet som et livsforløb – i takt med at børnene vokser op gennem livet, bevæger de sig også længere op i bygningen. I skolens gange er der ingen blindgyder, kun forløb der leder til nye spændende steder i bygningen. Skolen rummer børn fra 0. klasse og helt op til gymnasiet, og alle klasser har deres egen plads i bygningen, der på intuitiv vis leder til næste fase i læringsspiralen. I stueetagen kan de yngste børn trygt lege i deres beskyttede legeområde og lære nyt i rammer, der tilbyder ly og er i mindre skala. Skolens åbne arkitektur lader børnene se til de ældre elever, der har deres daglige gang på de øvre etager. Fællesrum som auditorium, gymnastiksal og biblioteker er meningsfuldt placeret på den kontinuerlige læringslinje, så alle har nem og naturlig adgang. Når eleverne bliver ældre og går videre til nye steder i bygningen, åbner arkitekturen sig og forbindelsen med omverdenen bliver stærkere. Skoletiden bliver en rejse, hvor kvaliteterne i uddannelsesmiljøet bevæger sig sammen med den bane, som barnet følger.

Bæredygtige ambitioner

I projektet har vi prioriteret en fleksibel struktur, hvor facadens elementer kan rykkes rundt, så bygningen kan imødekomme ændringer i skolens behov. Projektet indeholder desuden mange grønne arealer både i, på og omkring bygningen. Vi har valgt at beplante alle tagflader med undtagelse af dem, der egner sig til solcelleanlæg. Her har vi placeret solceller, så skolens energibehov bliver delvist dækket af vedvarende energikilder.

Bygherre
SPO Utrecht
Areal
14.500 m²
Årstal
2018
Beliggenhed
Utrecht, Holland
Samarbejde
NEXT Architects
Billeder
EDiT - architectural visualization studio, Christensen & Co.