Taastrup Børnekulturhus
Taastrup Børnekulturhus
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Høje Taastrup Børne og Kulturhus

En kulturinkubator

”Høje-Taastrup Børnekulturhus bygger på en seriøs analyse af områdets potentialer og udfordringer. I løsningen præsenteres projektet som kompakt og tæt forbundet med den lokale kontekst. Dermed skabes en klar og synlig sammenkomst for de mange forbindelser i området, hvilket sikrer indbydende adgang fra alle sider. ”

fra dommerbetænkningen, der udnævner projektet som vinder af arkitektkonkurrencen.

Udformet som fire individuelle kulturklynger forener Høje-Taastrup Børnekulturhus hele lokalsamfundet under ét tag. Børnekulturhuset åbner op for med et mangfoldigt univers af oplevelser, samvær og læring. I arkitekturen sammenstiller vi de fire fritstående kulturklynger i en sammenhæng, hvor hver klynge har sin egen faglige karakter. Det betyder børnekulturhuset kommer til at emme af musik, teknologi, kreativitet og bevægelse. I børnekulturhuset indgår også den lokale daginstitution på lige fod med læringsmiljøer og kulturtilbud. I det mangfoldige kulturhus bliver individuelle oplevelser til en del af det store fællesskab, hvor synergi mellem områder skaber kreativitet og inspiration for alle borgere på tværs af alder, køn, sociale og kulturelle skel. Det arkitektoniske koncept styrker dermed lokalområdets fællesskab og understøtter kulturelle aktiviteter. Visuelt har vi knyttet Høje-Taastrup Børnekulturhus tæt til det eksisterende byggede miljø, sådan at det fra første dag bliver en naturlig del af byrummet. Børn og unge er naturligt børnekulturhusets kernebrugere og vi har arbejdet målrettet med arkitekturen for at skabe en følelse af ejerskab og tilhørsforhold for denne brugergruppe. En måde vi har gjort dette er ved at nedbryde børnekulturhusets skala i mindre enheder, da dette skaber tryghed og overblik.

Høje-Taastrup børnekulturhus skaber sammenhæng

Inde i Høje-Taastrup Børnekulturhus har borgerne adgang til rumligheder, hvor de kan spille musik, lave kunst, holde debatter, eksperimentere og forske, danse og et væld af andre kulturelle aktiviteter. Kort sagt: en kulturel inkubator for et aktivt lokalsamfund. For at sikre dette har vi designet børnekulturhuset som et læringsmiljø fyldt med forskellige uformelle rumligheder der understøtter social interaktion. Et arkitektonisk tematik som går igen i det udvendige design, hvor vi har etableret forskellige zoner til bevægelse, leg og ophold. Hver zone er designet med sit eget klare karaktertræk ved brug af forskellige materialer. Dermed bliver der både muligheder for fysisk aktiv leg og roligt ophold til glæde for forskellige aldersgrupper og individuelle præferencer. Blandt disse rum er den nye gågade – det såkaldte Kulturstrøg – der byder på læringsrum, fire forskellige åbne pladser til bevægelse og leg og terrasser til ophold.

Bæredygtige ambitioner

Vi har designet Høje-Taastrup Børnekulturhus ud fra fem principper for bæredygtighed:

– En robust og fleksibel ramme
– Cirkulær økonomi fokuseret på ressourceforbrug
– Indeklima fokuseret på termiske, atmosfæriske, visuelle og akustiske forhold
– Energieffektivitet
– Lokalt ejerskab
– Miljø og CO2 udledning

Som et læringsprincip har vi integreret synlige bæredygtige tiltag såsom skærme, der måler på bygningens energiforbrug, synlig affaldshåndtering og dyrkning af grøntsager. For at sikre et sammenhængende bæredygtighedskoncept for børnekulturhuset – både med hensyn til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – har vi screenet projektet for potentialer for at bidrage til Verdensmålene. Vi har arbejdet med tematikker indenfor den nye DGNB Diamond-certificeringsordning, der er fokuseret på arkitektonisk kvalitet som en driver for bæredygtighed. Projektet har konkret indarbejdet tiltag på verdensmål 3: sundhed og trivsel, verdensmål 4: kvalitetsuddannelse, verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene, verdensmål 6: rent vand og sanitet, verdensmål 7: bæredygtig energi, verdensmål 10: reducer ulighed, verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 12: bæredygtigt forbrug og produktion, verdensmål 13: klimahandling, verdensmål 15: livet på land, verdensmål 17: partnerskaber for målene.

Børnekulturhuset har vundet Nohrcons pris for årets skolebyggeri 2023.

 

Bygherre
Høje-Taastrup kommune
Areal
9.100 m²
Årstal
2022
Beliggenhed
Høje-Taastrup, Danmark
Samarbejde
Kjaer & Richter Architects / Møller & Grønborg A/S / AFRY / C.C. Contractor
Billeder
Christensen & Co. Arkitekter / Kjaer & Richter / Martin Schubert
Brugere
Skole / daginstitution / musikskole / billedskole / taekwondo / dans