Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Bygning 112

Arkitektur til ressource genvinding

Den åbne og visionære bygning B112 skaber rammerne for vidensdeling og innovation. Her eksperimenterer forskere og studerende med genanvendelse af ressourcer i avancerede, funktionelle laboratorier, hvor arbejdsmiljøet er i top. Glasvægge mellem laboratorierne opfordrer til samarbejde på tværs af fagligheder, ligesom varme break-out rum danner ramme om spontane møder mellem mennesker.

Den nye laboratoriebygning B112 står som et markant innovativt fyrtårn for DTU Sustain. Facaden reflekterer sollyset og giver bygningen en moderne karakter, der afspejler den banebrydende forskning indenfor ressource genvinding og genanvendelse, der foregår i bygningen. Stueetagens store vinduespartier giver bygningen et inviterende, åbent udtryk, der lokker forbipasserende til at få et indblik i bygningens liv. Åbenhed er også et gennemgående træk inde i bygningen, hvor de mange vinduer giver husets brugere mulighed for at få en fornemmelse af aktiviteten på tværs af bygningens faciliteter. Det skaber rammerne for et stærkt fællesskab med vidensdeling i centrum og understøtter et kreativt og videnskabeligt miljø.

En moderne laboratoriebygning

De højfunktionelle faciliteter i B112 danner ramme om innovativ forskning. Det overordnede koncept er, at de grove funktioner foregår i stueplan, mens finere og analytiske funktioner foregår i de øvre etager, så renheden stiger op gennem bygningen. I stueplan ligger prøvemodtagelsen. Herfra sorteres og fordeles materialerne op i bygningen til videre behandling i de topmoderne laboratorier på niveau 1 og 2. Glasvægge mellem laboratorierne giver brugerne mulighed for at lade sig inspirere af eksperimenter og aktiviteter i rummene. Gennem vinduer i ydervæggene strømmer dagslyset ind og lader forskerne kigge ud på omgivelserne, mens de arbejder. I dette gode arbejdsmiljø har sundhed og sikkerhed været centrale parametre i designet for at sikre at forskere og studerende har behagelige rammer til ophold i timevis.

Samarbejde i centrum

Fra laboratorier og kontorer kan husets brugere let trække ud i de tilstødende break-out områder, hvor de kan dele ny viden og dyrke fællesskabet med fagfæller. På alle husets tre niveauer har vi skabt zoner, der understøtter tværfaglig synergi og sociale møder i det daglige. Fra det fleksible mødecenter i indgangsområdet – der bl.a. kan rumme gruppearbejde, udstillinger og større institutmøder – til det trippelhøje atrium, som visuelt forbinder alle niveauerne og lader ovenlys strømme ned gennem huset. Den gennemgående åbne arkitektur skaber en rolig atmosfære og giver brugerne udsyn til de omgivende bygninger, grønne områder og bygningens helt egen indre have.

Cirkulære ambitioner

Bygning B112 er en del af DTU’s høje ambitioner for cirkularitet. For at træffe mere oplyste valg ift. bæredygtighed har vi foretaget adskillige livscyklusanalyser (LCA) der ligger til grund for vurderinger af CO2 udledning fra byggeriet allerede fra de indledende faser i designprocessen. Vi har lavet LCA vurderinger på konstruktionsmaterialer, byggesystem, konstruktionsprincip, bygningsvolumen, gulvtyper, isoleringsmaterialer og facadebeklædning. Her blev særligt analyserne af volumen, konstruktionsprincipper og gulvmaterialer taget med videre og yderligere kvalificeret i forhold til robusthed gennem LCC beregninger.

Bygningen er præcertificeret til DGNB Guld. Vi har bl.a. orienteret bygningen efter lysforhold for at sikre et lavt energiforbrug og et godt indeklima. Vi har desuden prioriteret fleksibilitet i arkitekturen, så bygningen kan imødekomme udviklinger i forskningsmiljøet og dermed forblive funktionelt i hele dets levetid. For at sikre løsninger af høj arkitektonisk kvalitet, er der arbejdet med DGNB Diamant som en aktiv del af projektudviklingen. I forbindelse med DGNB Diamant har vi arbejdet med at skala, disponering af funktioner og detaljeringer skal leve op til krav om funktionalitet, holdbarhed og skønhed.

Laboratorie

Forskning omhandler ressourceeffektivitet på DTU Miljø. Bygningen skaber rammerne for et stærkt fællesskab med vidensdeling som kerne og støtter en kreativ og videnskabelig atmosfære. Bygningen skaber et optimalt rammeværk for forskning inden for miljø- og ressourceområdet. Faciliteterne inkluderer moderne forhold til modtagelse, håndtering og behandling af restprodukter osv. Dette betyder, at det er en tydelig laboratoriebygning med en meget høj andel af laboratorieområder. Bygningen huser cirka 18 forskere og studerende på daglig basis.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal
2.524 m²
Årstal
2022
Beliggenhed
Lyngby Campus
Samarbejde
Elindco, Norconsult, Langvad