Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden
læringshuset
Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden
Læringshuset Nærheden
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Læringshuset Nærheden

Fremtidens skole

”Vi får et fantastisk læringshus, som indfrier vores visioner om at skabe en skole med et højt fagligt niveau og rammer, der imødekommer og stimulerer børn og unge - uanset deres baggrund og forudsætninger - til at udfolde deres ideer og bruge deres skabertrang til at løse virkelige problemer fra deres omverden.”

Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Skolen er et topmoderne, fem-sporet læringshus med læringsmiljøer for børn og voksne i alle aldre. Her er integreret daginstitution og idrætshal. I læringshusets arkitektur gør vi op med traditionel undervisning. Her udfolder skolearkitekturen rammerne for læring i alle retninger og skolens fleksible ramme fungerer som en schweitzerkniv af muligheder, der understøtter og styrker børnenes muligheder for at eksperimentere med at skabe løsninger på konkrete samfundsproblemer. Vi har designet Læringshus Nærheden, så rammerne kan ændre sig fra dag til dag, men også skifte form i takt med samfundets udvikling. Den fleksible arkitektur sikrer optimale forhold for livslang læring med afsæt i naturlig nysgerrighed – og der plads til, at Læringshuset bliver et aktivt hus for hele området. Dermed bliver Læringshus Nærheden et epicenter for Høje-Taastrup Kommunes nye bydel, Nærheden.

Læringshus Nærheden bygger på 21st Century Learning Skills

Læringshus Nærheden er Danmarks første folkeskole, der er designet til, at eleverne kan arbejde med STEAM, de såkaldte 21st Century Learning Skills. Gennem en dialogbaseret proces, har vi sammen med lærere, pædagoger, kommunen og borgerne udviklet et banebrydende nyt koncept, hvor arkitekturen er platform for en stærk læringskultur. Vi har designet skolen, så visuel forbindelse mellem aktiviteter er drivkraft for synergi og møder på tværs, hvor elever og lærere bliver inspireret af hinanden. Fremtidens elever skal ikke bare begå sig i den digitale verden – de skal være med til at skabe den. Arkitekturen bidrager aktivt til elevernes uddannelse i at interagere og innovere med teknologien som katalysator. Derfor har hele huset fri adgang til trådløst netværk, mens fablabs og maker-spaces giver mulighed for at udvikle digitale modeller, som kan 3D-printes og udvikles til prototyper.

Bæredygtige ambitioner i Læringshuset

I Læringshuset smelter energitiltag og arkitektur naturligt sammen, og det pædagogiske potentiale i de fysiske rammer er synligt på flere niveauer og kan derfor let indgå i undervisningen. Beplantning i, på og omkring bygningen er en naturlig del af fremtidens læringsmiljø. I landskabet omkring skolen kan eleverne undersøge naturen og få indblik i emner som biodiversitet og dyreliv. Vi har desuden arbejdet med at reducere materialeforbruget og energioptimere bygningen. For eksempel har vi minimeret brugen af varmt vand for at undgå de tykke isoleringsvægge, der kræves til vandopvarmning. Det reducerer brugen af materialer til facaden betydeligt, ligesom det sparer på energiforbruget og den plads, der går til spilde med de tykkere vægge. Bygningen nedkøles desuden med vanddamp som et mere naturligt og energieffektivt alternativ til kemisk køling med kølemiddel.

For at spare energi har vi optimeret skolens dagslysforhold. I stedet for at bruge en udvendig mekanisk solafskærmning, er solafskærmningen integreret som en passiv løsning i vinduerne og bygningsdesignet. Vi bruger 20-30 forskellige glasruder til vinduerne, som er valgt ud fra deres retning og placering i huset. Nogle steder fungerer også bygningen som en passiv solafskærmning, da nogle af vinduerne er strategisk placeret til at blive skærmet af huset på bestemte tidspunkter af dagen. I hele Læringshuset har vi sikret naturligt dagslys for at spare på strømmen til kunstig belysning og skabe et sundt og inspirerende indeklima. Et andet bæredygtigt initiativ er bygningens ekstreme fleksibilitet. Skolen har en åben konstruktion uden permanente vægge, så den let kan tilpasses nye behov og ændringer over tid. På den måde kan huset forblive funktionelt og moderne i hele dets levetid.

Verdensmål integreret i Læringshus Nærheden

Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9: Industri, innovation og infrastruktur, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats, 15: Livet på land og 17: Partnerskaber for handling.

Læs mere om fremtidens skole på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Bygherre
Høje-Taastrup Kommune
Areal
15.500 m²
Årstal
2021
Beliggenhed
Høje-Taastrup, Danmark
Samarbejde
Kjær & Richter Arkitekter, 1:1 Landskab, Oluf Jørgensen A/S, BAM Danmark
Billeder
EDiT - architectural visualization studio, Adam Mørk
Priser
  • Fremtidens skole – Læringshus Nærheden modtog særlig anerkendelse i Civic & Community category AR Future Projects Award 2019 under årets MIPIM Konference.