Konservatoriegrunden Musik og kulturskole
Koservatoriegrunden
konservatoriegrunden
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Konservatoriegrunden

Musik- og kulturskole med resonans

Vi har i arkitekturen arbejdet med at skabe et hus og en helhed, hvor inde og ude smelter sammen. På den måde forbinder vi by og bygning og skaber et sted, hvor det nye resonerer med det gamle. Vi har skabt et forslag med en robust karakter, hvor husets kreativitet kan skabe et socialt tyngdepunkt i byen.

Vores konkurrenceforslag til Konservatoriegrunden på Frederiksberg har RESONANS som omdrejningspunkt. Resonans er den fysiske betegnelse for et legeme i svingninger, der fremkalder tilsvarende svingninger i et andet legeme, som skaber samklang. Med arkitekturen har vi arbejdet med at fortsætte og styrke den kulturelle resonans som vibrerer omkring Konservatoriegrunden. Det har vi arbejdet med ved at placere den ny musik- og kulturskole samt musikalsk kollegie sådan på grunden, at der opstår en arkitektonisk samklang.

Vi har i arkitekturen arbejdet med at skabe et hus og en helhed, hvor inde og ude smelter sammen. På den måde forbinder vi by og bygning og skaber et sted, hvor det nye resonerer med det gamle. Vi har skabt et forslag med en robust karakter, hvor husets kreativitet kan skabe et socialt tyngdepunkt i byen.

Et knudepunkt i byen

Den nye Musik og Kulturskole skal ligge ud til en aktiv cykel-hovedåre i byen, Julius Thomsens Gade, der løber mellem Rosenørns Allé og Åboulevarden og forbinder Frederiksberg og Nørrebro.

På grundens østside ligger hovedindgangen til den fredede DR Koncertsal, et musikalsk knude- og aktivitetspunkt. Nord derfor ligger NEXT, som er et teknisk gymnasium. Derfor er det naturligt, at den nye Musik og kulturskole placeres her: mellem musik og skole, hvor den danner blikfang mod Julius Thomsens Gade.

Musik- og kulturskolen har to sider: En udadvendt, mere formel forside og en social, rolig bagside. Mod NEXT’s lave auditoriebygning har vi arbejdet med, at Musik- og kulturskolen har fem rationelle etager. Bygningen er synlig henover NEXT’s lave auditorie bygning. På bagsiden folder bygningen ned i én etage og møder teglfacadens højde på konservatoriets kantine og er parallel med konservatoriets sidebygning. Det er den for at tilpasse bygningen til baggårdens foldede karakter og bibeholder de gode dagslysforhold for nabobygningen.

Oplevet bæredygtighed

Bæredygtighedskonceptet i forslaget er udarbejdet til at være både målbar og mærkbar. Synlige effekter er essentielle i vores designpraksis, da de nære og personlige oplevelser af kulturelle og historiske kvaliteter skaber taktile, sanselige oplevelser, der giver et tilhørsforhold til bygningen. Menneskelige oplevelser af bæredygtighedstiltag er på samme måde essentielle for at skabe en bevidsthed om, at vi som samfund skal ændre adfærd for at kunne gennemføre en grønne omstilling. Derfor er arkitektonisk iscenesættelse af bæredygtighed central for vores bearbejdning af konkurrenceforslaget.

I konkurrenceforslaget har vi arbejdet med fem bæredygtighedsspor.

  • CO2-reduktion vurderet vha. LCA-beregning
  • sunde materialer og ingen kemi
  • fleksibilitet og robusthed
  • universelt design og inklusion
  • æstetik og sted

Sporene er vurderet i forhold til deres påvirkning på verdensmålene og koblet til DGNB systemets kriterier i forhold til at opnå DGNB guld. Bæredygtighedssporene er tæt koblet til Frederiksberg Kommunes mål om at skabe en by i byen, en klimaby nu og fremtiden, en by for alle og en vidensby.

Beliggenhed
Frederiksberg, Danmark
Samarbejde
Urban Lab Nordic / Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører / Akkustik af Claus Møller Petersen fra Sweco
Billeder
Edit Architectural Visualization