Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Studieboliger til University of Toronto

Fællesskab i fokus

Studieboligernes arkitektur består af fire lag, som både definerer funktionernes fysiske sammenhæng og giver adgang til forskellige grader af fællesskab. Med de mange sociale lag kan de studerende selv kan vælge, hvor meget de vil deltage i campusmiljøets sociale liv.

Det overordnede koncept for University of Toronto, Mississauga’s nye studieboliger sætter fællesskabet i fokus. Dette koncept gennemsyrer projektet lige fra den måde, de studerende er sammen med hinanden på, til den arkitektoniske tanke bag bygningens programmering og organisering.

Bygningen er opdelt i forskellige lag, hvor det inderste lag – kernen – er centreret omkring hver enkelt studerendes værelse. Herfra ledes de studerende videre til gangen, som er det næste lag af bygningen. Vi har indarbejdet små opholdsrum i gangens forløb, så de studerende kan bruge den som et uformelt opholdssted, der ligger i direkte forlængelse af værelserne. Det næste lag af bygningen er fællesområderne, som er placeret centralt i bygningen. Her kan studerende mødes på kryds og tværs af de mindre fællesskaber og studere sammen, lave mad, spille spil eller bare være sammen. Endelig udgør stueetagen et socialt lag i fællesskabet, og etagen er også husets forbindelse til resten af campus. Med studieboligernes opbygning af sociale lag – hvor fællesskabet er omdrejningspunktet – giver arkitekturen mulighed for, at de studerende selv kan vælge, hvor meget de vil deltage i fællesskabet.

Set udefra giver studieboligernes modulære opbygning facaden et dynamisk udtryk, som bidrager til et spændende campusmiljø. Bygningen er inddelt i tre voluminer, som er forskudt en anelse fra hinanden. I forbindelsesleddene mellem voluminerne er der indarbejdet passager for let adgang mellem forskellige dele af campus. Dermed bliver studieboligerne også indpasset i forhold til det omkringliggende landskab og resten af den eksisterende universitetsarkitektur.

University of Toronto er et af de førende universiteter i Canada ifølge QS World University Rankings, og de nye studieboliger bidrager til at skabe et attraktivt universitetsmiljø for de studerende. Når de står færdige, vil studieboligerne kunne huse 400 studerende, som enten kan bo på enkelt- eller dobbeltværelse. I alt bliver der bygget 266 nye værelser og en lang række fællesområder.

Studieboliger med fokus på at føle sig hjemme langt væk hjemmefra

Det er en skelsættende tid, når man som ung flytter hjemmefra og starter på et studie. Derfor har vi designet studieboligerne på University of Toronto med udgangspunkt i, at de studerende skal føle hjemme og i trygge rammer. Målet er, at de skal få et tilhørsforhold til kollegiet fra den første dag, de ankommer til campus, så deres introduktion til den akademiske verden bliver en positiv oplevelse. Derfor har vi også specifikt arbejdet med at skabe en atmosfære, hvor hygge og livskvalitet er omdrejningspunkt.

University of Toronto, Mississauga er kendt for deres stærke forbindelse mellem livet på universitet og de tilhørende kollegieboliger. Derfor er det essentielt at studieboligerne er af høj kvalitet både i forhold til den arkitektoniske udformning og i forhold til designet med fokus på fællesskab. Derfor har vi i designet skabt gangarealer, der også fungerer som sociale zoner, hvor campuslivet får en central plads. På samme måde er der rig mulighed for at være en aktiv del af campuslivet i fællesområderne, der er designet med forskellige tematikker som omdrejningspunkt. Fællesområderne byder blandt andet på muligheden for at fordybe sig på biblioteket, lave mad i køkkenet, dyrke yoga i stillezonerne eller være kreativ i værkstederne.

Verdensmålene i projektet

Vi har arbejdet aktivt med at integrere FN’s 17 verdensmål i bygningen. Som et resultat heraf adresserer vi følgende verdensmål i designet:

  • Verdensmål 3, 4, 5 og 10: Designet stiller en levende og tryg ramme til rådighed, der muliggør selvstændiggørelse og inklusion i sociale og politiske aktiviteter. Fokusset på vejvisning i form af blindskrift og tydelig skiltning er i overensstemmelse med AODA-retningslinjerne. Vi arbejder med at sikre et godt dagslys, favorable akustiske forhold og et behageligt indeklima. Derved er studieboligernes arkitektur designet til at minimere risikoen for sygdomme som følge af luftforurening og er med til at forbedre sundheden og de studerendes velbefindende. Vi arbejder med kønsspecifikke problematikker og skaber et trygt miljø gennem en stærk social forbindelse og transparens såvel som adgang til sanitære forhold.
  • Verdensmål 6 og 7: De tekniske installationer og energikonceptet er designet til at optimere vand- og energiforbruget. Derfor integrerer vi solfangere, undersøger muligheden for geotermisk opvarmning og arbejder med genbrug af vandressourcer såvel som moderne og energibesparende lysinstallationer og vandbesparende armaturer.
  • Verdensmål 8, 9 og 11: At designet er baseret på præfabrikerede modulære systemer reducerer kvantiteten af brugte råstoffer, som medfører reduceret spild og energiforbrug Ved at gøre brug af et modulært system og at få lokale producenter til at producere konstruktionsmodulerne, arbejder vi med bæredygtige tiltag.
  • Verdensmål 12 og 13: Vi arbejder med cirkulære principper til at reducere brugen af materialer, og vi udfører Life Cycle Analyser kombineret med Life Cost Analyser for at vurdere, om der er et potentiale for at reducere energiforbruget. Det fleksible koncept indebærer et fremtidigt potentiale for at modernisere og transformere funktionerne. I forhold til brugeradfærd opfordrer vi til en bæredygtig tilgang ved strategisk at placere genbrugsstande.
  • Verdensmål 11 og 15: Vi er opmærksomme på den omkringliggende natur og har inkorporeret adgang til trygge, inkluderende grønne områder på campus.

 

Bygherre
University of Toronto, Mississauga
Areal
10800 m2
Årstal
2024
Beliggenhed
Mississauga, Canada
Samarbejde
Montgomery Sisam Architects