Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Center for Large Structure Production (LSP)

Et vartegn for innovation - Vi synes, det er en fantastisk flot bygning, der matcher de behov, vi har, samtidig med at den kan bidrage til at forløse det enorme potentiale, der er i LSP-projektet. Vi tror på, at det kan blive et vartegn med en virkelig flot arkitektur og klare referencer til SDU i Odense, som samtidig peger frem mod nye kapitler i SDU’s og Fyns roboteventyr. Der skal lyde en stor tak til A.P Møller Fonden for den generøse donation, som gør byggeriet muligt.

siger rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose

På Lindø ved Odense Havn bliver robotcenteret til Large Structure Production (LSP), epicenter for forskning og udvikling af automatiserede løsninger til at bygge store strukturer – blandt andet vindmøller, skibe og bygningskonstruktioner.

Med centeret kan aktiviteterne indenfor robotforskning og automatiseret produktion for alvor folde sig ud. Med de nye faciliteter kan forskere og virksomheder udvikle robotter til de helt store konstruktioner – Robotter som ikke findes i den skala i dag.

Et fyrtårn for innovation i stor skala

Det nye robotcenter bliver et vartegn for danske industriarbejdspladser og automatisering af produktion til det maritime, bygnings- og energisektorerne samt robotindustrien.

Den nye bygning bliver en markant ankomst til Odense Havns områder på Lindø med stærke referencer til både de eksisterende industribygninger på Lindø og til SDUs universitetsmiljø i Odense. I dommernes motivation fremgår det, at bygningen vil løfte den samlede bygningskvalitet i det gamle værftsområde.

Det arkitektoniske koncept

Havnens historie og DNA kombineret med LSP-centrets fremtidige forskning har været omdrejningspunkt for arkitekturen. Vores forslag er derfor blevet et pragmatisk møde mellem fortidens materialitet og synlighed af fremtidens innovation og vidensproduktion.

Fælles for fortid og fremtid er industriens gigantiske skala. Vi har arbejdet aktivt med skalaen og bearbejdet rammerne, så bygningen opleves inviterende og naturligt fremkommelig for de mennesker, der skal have deres gang i centeret.

Hovedgreb

Projekt omfatter tre bygninger under en samlende facade. Vi har valgt dette greb for at forene de forskelligartede krav til bygningens funktioner på en måde der gør, at LSP-centeret opfattes som én sammenhængende og karakterfuld bygning.

Vi bruger de forskellige og kontrasterende højder på de tre bygningsprogrammer; Hangar, Lager og Administration, til at skabe et varieret, men sammenhængende skulpturelt volumen, med potentiale til at blive et naturligt vartegn i landskabet – og ved ankomsten til havnen.

Hangaren

I disponeringen har det været styrende, at produktionsporet fra manøvrearealet til Platformen og videre ind i Hangaren, er et kontinuerligt og lige forløb. Omkring Platform 1 danner Hangaren og Lageret en let og logisk bevægelsestriangel med de store porte tæt ved hinanden.

Lageret

Lageret er placeret som en nær tilbygning til Platform 1, så nyt udstyr let kan placeres her, eller modeller og lignende kan omfordeles til og fra Hangaren. Omkring Platform 1 danner Lageret sammen med Hangaren et område med god plads til bevægelse og adgang via store døre tæt på hinanden.

Ved at flytte Lagerets placering lidt mod syd skaber vi plads til at føre adgangsvejen til den generelle parkering, som er placeret væk fra Platformen, bag Lageret. På den måde undgår vi krydsende trafik og skaber en letlæselig logistik på stedet.

Administrationen

Administrationen er placeret i en etage langs Hangaren mod øst. Her er der gode muligheder for direkte kontakt med Hangaren, samtidig med at der bliver skabt en overdækket forbindelse til Lageret. Parkeringen er placeret mod syd, og hovedindgangen til hele faciliteten er synlig fra Kystvejen ved ankomst til havnen.

Administrationsbygningen får en samlende kvalitet, i det den strækker sig ud og holder fast i de store volumener; Hangaren og Lageret. Dermed binder den hele bygningskomplekset sammen.

Laboratorie

Der vil blive forsket og udvikle automatiserede løsninger til opførelse af store strukturer som vindmøller, skibe og bygninger. Takket være centret kan aktiviteterne udfolde sig seriøst, hvilket giver forskere og virksomheder mulighed for at udvikle robotter til store strukturer. Robotter, som ikke findes i den skala i dag.

Bygherre
Syddansk Universitet
Areal
Bygning 3100 m2 / landskab 5900 m2
Årstal
2025
Beliggenhed
Odense, Danmark
Samarbejde
ISC Rådgivende Ingeniører / 1:1 landskab
Finansiering
Centeret er etableret under Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 90 millioner kroner til opførelsen af den nye bygning til Center for Large Structure Produktion (LSP).
Billeder
Renders, exteriør af Theodor Fritz