research architecture
research architecture
research architecture
research architecture
research architecture
research architecture
research architecture
research architecture
research architecture
research architecture
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Life Science & Bioengineering Bygning 202

Forskningsarkitektur i verdensklasse

"Atriummet opleves som noget taget ud af fremtiden. Egelamellernes varme glød er på samme tid genkendelige og tryghedskabende. Rummet er på den måde både kendt og ukendt - det viser den høje standard for håndværk overalt"

Dommerkomiteen fra Københavns Tømrerlaug som motivation for at uddele projektet den Danske Tømrerpris i 2017

DTU 202 Life Science & Bioengineering er det største nybyggeri på Danmarks Tekniske Universitet, siden universitetet åbnede i 1960’erne. I den nye bygning 202 viderefører forskningsarkitekturen DTU campus’ originale facadeudtryk. Her er de gule tegl og det sortbejdsede træ transformeret til bølgende guldeloxeret aluminium og sortlakerede aluminiumsrammer. Facadens udsnit og nicher giver kig til balkoner og tagterrasser. Dermed brydes bygningens volumen ned i mindre elementer, der skaber gode dagslysforhold og lader forbipasserende få en fornemmelse af bygningens skala. I stueetagen har vi åbnet bygningen op med store panoramavinduer, som inviterer indenfor i bygningens gyldne varme indre. Her er Biosfæren centrum. Biosfæren er hjertet i bygning 202s forskningsarkitektur, og det 13 meter høje atrium danner ramme for, at forskerne, medarbejdere og studerende kan mødes på tværs af etager i et oplevelsesrigt rum. Overalt oversætter tusindvis af egetræslameller facadens gyldne toner til en indre stoflighed, som spejler fagenes fokus på biologi og natur. Egetræspanelerne spejler samtidig DTU’s unikke landskabelige omgivelser og er en reference til den lille egetræslund, som tidligere lå, hvor bygningen står i dag. Forskningsbyggeriet rummer desuden forskningsfaciliteter og laboratorier med specifikke funktioner, blandt andet gigantiske saltvandstanke og fiskestalde.

Arkitekturen skaber krydsbestøvning

Biosfæren er stedet, hvor mere end 800 forskere og studerende fra DTU Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet kan mødes i et atmosfærisk atrium, der med sin akustik, duft og visuelle mættethed skaber et sanseligt samlingspunkt. Vores forskningsarkitektur til 202 har en tæt forbindelse til DTU’s lange historie og fremtidige ambitioner. Gedigne og genkendelige materialer, som kan findes overalt på DTU’s campus, som skifer og egetræ, giver bygningen en tyngde og autenticitet. Den sociale og stemningsfyldte biosfære fungerer som mættet modvægt til de nøgterne laboratorier, hvor forskningen er i højsæde. I biosfæren er facadens gyldne toner oversat til en indre stoflighed, som spejler fagenes fokus på biologi og natur. Dagslys flyder fra store ovenlys ned over egetræsbeklædte mødebokse, der næsten svæver i rummet. Mødeboksene, der minder om gigantiske byggeklodser, skaber et væld af stemningsfulde rumligheder, hvor mennesker kan mødes på kryds og tværs af fagligheder, der fordeler sig på så forskellige områder som bæredygtig udnyttelse af havet, ernæring, fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens og -overvågning.

Forskningsarkitektur med fokus på indeklima og lavenergi

Med arkitektoniske greb skaber vi  et godt indeklima i bygningen. Et klima, som er rigt på dagslys, har god akustik og en behagelig regulering af temperatur. B202 er energieffektiv, og er derfor opført i lavenergiklasse 2015. Forskningsbyggeriet udnytter fjernvarmen ved at lagre overskudsvarme i de massive betonkonstruktioner, og dagslyset bliver udnyttet optimalt for at mindske energiforbruget til kunstbelysning. Laboratoriernes ellers store krav til udluftning, og innovative ringventilationssystem kræver her kun omkring halvdelen af et normalt laboratoriebyggeris energiforbrug. Projektet tager højde for en række problematikker, der vedrører FNs Verdensmål, men er ikke designet til at realisere verdensmålene.

Laboratorie

Bygningen indeholder godt 250 forskningslaboratorier, forskningsakvarier og andre forskningsrelaterede faciliteter, der skal understøtte forskning og undervisning i så forskellige områder som bæredygtig udnyttelse af havet, ernæring, fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens og -overvågning samt bekæmpelse af husdyrsygdomme, herunder vaccineudvikling. Laboratorierne rummer derfor også et væld af specifikke funktioner, blandt andet gigantiske saltvandstanke til flere tons vand, fiskestalde, sikkerhedsudstyr og et topmoderne udluftningssystem. Målet med byggeriet var at skabe internationalt førende forskningsmiljøer i en moderne bygning, hvor et levende miljø fremmer synergien mellem de tre institutter og fremmer netværk på tværs af forskningsmiljøerne.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal
47.000 m²
Årstal
2018
Beliggenhed
Lyngby Campus, DK
Samarbejde
Rørbæk & Møller Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, COWI, Norconsult
Billeder
Adam Mørk
Brugere
DTU – Aqua, Veterinary, Food Engineering
Priser
  • I 2017 modtog atriummet i bygning B202 - Life Science and Bioenginering på DTU Dansk Tømrerpris og i 2018 vandt bygnigen Architizer A+ publikumspris i kategorien Details – Plus -Architecture + Wood.