kindergarten design
kindergarten design
kindergarten design
kindergarten design
kindergarten design
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Kistefossdammen Børnehave

Høster solen

”Vinderprojektet kombinerer gode børnehaverum med et gennemtænkt teknisk koncept. Projektet er designet med tagrygge, der både indfanger solenergi og giver lys og luft til børnehaven. De giver også opdrift til naturlig ventilation og sjove lysindfald for børn”.

Ulla Hahn, jurymedlem & rådgiver i FutureBuilt.

I Asker kommune og tæt på Oslo, ligger Kistefossdammen børnehave, Norges første offentlige energiplus-byggeri. Børnehaven er del af det storstilede FutureBuilt program, hvor Oslo regionens tre største kommuner arbejder sammen om at skabe klimaneutrale byggerier med høj arkitektonisk kvalitet. I tæt forbindelse til både by og natur står børnehaven med sin arkitektur som et skulpturelt, ressourcebevidst byggeri med tæt forbindelse til lokalområdet. Det arkitektoniske koncept for børnehaven udspringer af ønsket om at skabe et læringsmiljø, hvor de fysiske rammer fremmer børn og voksnes trivsel og forståelse for sammenhænge mellem energi, miljø og biodiversitet. Projektet skaber dermed også samfundsværdi ved at øge kommende generationers bevidsthed om energiforbrug og miljø.

Kistefossdammen – En landsby i børneskala

Tagets markante udformning er central for bygningen arkitektoniske udtryk og samtidig essentiel for energidesignet. Solcellerne i de sydvendte taghætter høster solen og sikrer at bygningen er så energieffektiv at den producerer et overskud af energi. Derudover sikrer de geometrisk optimerede tagformer sikrer sammen med facadevinduerne, at det indre læringsmiljø har usædvanligt gode dagslysforhold. Og netop de indre rumlige kvaliteter i læringsmiljøet er specifikt designet til at skabe indsigt i hvordan energi, miljø og biodiversitet kan være i balance i en moderne, arkitektonisk attraktiv børnehave. Derfor er børnehavens læringsmiljø organiseret som en lille landsby med stræder og torve, der giver husets enkelte dele karakter og identitet. Vi har organiseret børnehaven i zoner, hvor hver zone er samlet omkring sit eget lille torv. Alle zoner er forbundet med hinanden, så børnene får adgang til et samlet læringsmiljø, hvor de kan gå på opdagelse. Overalt er der kroge, nicher og rum i børneskala, og børnehusets arkitektur flyder ud i landskabet, hvor der er mulighed for leg og læring i det fri.

Bæredygtige ambitioner

Børnehavebyggeriet er et vigtigt fyrtårnsprojekt i det ambitiøse norske FutureBuilt-program for klimaneutralt byggeri med høj arkitektonisk kvalitet. Vi har skabt et samvirkende og ressourcebevidst, design med fokus på at optimere passive og tekniske løsninger, der sikrer, at huset producerer mere energi end det forbruger. Børnehavens markante tagform er opført i massivtræselementer (CLT) og de rummer husets 216 solcellepaneler, der høster solen. Arkitekturens samspil med facadevinduerne gør det muligt for dagslyset at strømme ind, samtidig med at det giver børnehaven sin særlige arkitektoniske karakter. Med Kistefossdammens arkitektur er projektet et eksempel på, at man med arkitekturen kan øge børnenes bevidsthed om, hvor energi kommer fra.

Verdensmål i Kistefossdammen Børnehave

Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion og 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Asker Kommune
Areal
1360 m²
Årstal
2017
Beliggenhed
Asker, Norge
Samarbejde
Lassen Landskab, Artelia (NO), Henrik-Innovation
Billeder
Are Carlsen, Christensen & Co. Architects
Priser
  • Kistefossdammen Børnehave har vundet både Danish Building Awards Energipris i 2018 og 2017 Future Built Award for projektets præsentation efter overdragelse.