DTUelectro B357
b357
b357
b357
b357
b357
b357
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Test Center Bygning 357

International forskningsarkitektur

”Det nye DTU elektromagnetiske testcenter vil give os det ideelle grundlag for at udvide vores forskningsfelt inden for højfrekvensmålinger af antenner, fx til ESAs satellitter, og på samme tid får vi muligheden for at foretage avancerede målinger af andre mikrobølgeteknologier, f.eks. til brug i 5G mobiltelefoner, trådløse netværk eller radarer til biler. ”

Siger professor Olav Breinbjert, DTU Electro, centerleder

Med B357 får Danmarks Tekniske Universitet et state-of-the-art testcenter, der er unikt i det danske forskningsmiljø. Testcentret styrker universitetets førende position inden for forskning i elektromagnetiske systemer. Testcentret er hjemsted for studerende og forskere ved DTU Elektro instituttet og bygningen rummer i alt fire nye laboratorier, tre radiodøde laboratorier til forskellige typer af antennemålinger samt et skærmet rum til målinger af millimeterbølge komponenter og kredsløb. Derudover har testcenteret et stort undervisningslaboratorium med tilhørende studiemiljø. Kombinationen af speciallaboratorier og sociale læringszoner understøtter et tværfagligt miljø blandt forskere, erhvervsfolk og studerende, som kommer til at færdes naturligt blandt hinanden.

Et testcenter der styrker partnerskaber

Testcenterets laboratorier bliver blandt andet brugt til målinger af antenner på satellitter og understøtter DTU’s samarbejde med European Space Agency (ESA) samt danske og internationale virksomheder indenfor trådløs kommunikation. I testcenterets arkitektur har vi derfor prioriteret en høj grad af fleksibilitet, og bygningens testområder er designet til at have en klar visuel forbindelse med studieområdet. De nye rammer kobles med de eksisterende forskningsfaciliteter, hvilket giver nye muligheder for tests af høj nøjagtighed. Den øgede laboratoriekapacitet som også rummer tekniske muligheder åbner for øget aktivitet og nye forskningsområder.

Verdensmål i testcenteret og tekniske krav

For at imødekomme DTU’s høje ambitioner indenfor bæredygtighed arbejder vi med verdensmålene som designdriver og et værktøj til at identificere muligheder for bæredygtige tiltag indenfor økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. For at sikre kvaliteten af resultatet og dokumentere værdiskabelsen skal testcenteret certificeres til DGNB-guld efter en skræddersyet DGNB flex-matrice, som er tilpasset bygningens unikke karakter. Netop bygningens unikke karakter har medført en række essentielle krav til bygningens facade, temperaturstyring, fundering og vibrationsfrit testmiljø.

Laboratorie

Bygningen er en udvidelse af det eksisterende DTU ETC, som er et verdensførende forskningscenter inden for elektromagnetisme. Det nye testcenter for Danmarks Tekniske Universitet er unikt inden for en dansk kontekst. Dermed styrker testcenteret universitetets førende position inden for forskning i elektromagnetiske systemer. Testcenteret er hjemsted for studerende og forskere fra DTU Elektroinstituttet. Bygningen består af en stor testhal med 4 testkamre, et klasseværelse og studiemiljø. Kravene og behovene for testcenteret er meget høje med hensyn til temperatur, luftfugtighed og vibrationer, hvilket betyder, at bygningens design primært resulterer i et lukket volumen.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet
Areal
1498 m²
Årstal
2022
Beliggenhed
Lyngby Campus, Danmark
Samarbejde
Artelia, Elindco
Billeder
Christensen & Co Arkitekter
Brugere
DTU Electro