Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Viby culture house and library
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Viby Bibliotek og Kulturhus (Cosmos)

Byens dagligstue

"Viby Bibliotek og Kulturhus vil være et åbent mødested for alle byens beboere. Her kan du deltage i kreative aktiviteter, søge efter viden, historie eller lære om udviklingen af lokalområdet."

Siger formanden for Kultur- og Idrætskomiteen, Claus Larsen.

Viby bibliotek og kulturhus er en vital del af byens gamle bymidte: Hele byens dagligstue. Vores Cosmos, som  stedet er døbt, er placeret i tæt forbindelse med stationen. Den bærende ide bag arkitekturen er, at kulturhuset både er et opholdssted og en smutvej i byen. Her spiller de sociale zoner og den imødekommende arkitektur en central rolle. Viby bibliotek og kulturhus har to etager: På 1. Sal findes biblioteket, der er designet som ét sammenhængende, åbent plan, hvor alle rum er i forbindelse med hinanden. I biblioteket er forskellige afdelinger målrettet voksne, børn og tweens, og det er også i denne del af bygningen, at Vibys kulturhistoriske arkiv med tilhørende depotet har sit nye hjem. I stueetagen er funktioner som borgerservice, café, multisal og værksteder placeret for at skabe mest mulig synergi mellem husets aktiviteter. De sociale zoner og åbenhed mellem de forskellige funktioner, betyder rigtig meget for brugernes adfærd. Det stimulerer og skaber nysgerrighed, så du fx får lyst til at besøge biblioteket eller værkstederne, selvom du egentlig bare skulle have ordnet nyt pas i borgerservice.

Fortid og fremtid mødes i arkitekturen

I arkitekturen til Viby bibliotek og kulturhus, vægter vi de sociale zoner højt. Vi har skabt et byggeri, som bliver hele byens nye dagligstue. Et kulturhus med plads til musik og teater og et sted, hvor alle byens borgere har adgang til viden og kultur på tværs af aldersgrupper, køn og interesser. Med de mange sociale zoner danner arkitekturen grobund for et levende bibliotek og kulturhus. Farveskala og materialevalg på Viby bibliotek og kulturhus indskriver sig klart i lokalområdets eksisterende og fremtidige arkitektur. Viby har allerede sat flere nye planer for lokalområdet i værk, og det er derfor vigtigt, at kulturhuset understøtter og styrker disse planer. Det nye kulturhus kommer, i denne sammenhæng, til at skabe synergi mellem de mange nye tiltag i byens rum. Samtidig rummer den nye bygning også referencer til stedets historie. I det ydre kommer det væsentligste input til arkitekturen nemlig fra det andelsmejeri, der tidligere lå på grunden. Kulturhusets gavl med det markante tag er en moderne fortolkning af mejeriets profil i gadebilledet, mens facadens hvide keramiske tegl er en reference til mejeriets industrielle vægfliser.

Cirkulære tiltag i Viby Bibliotek og Kulturhus

Ambitionerne for miljøet er høje og byggeriet skal certificeres til mindst DGNB-sølv. Vi har derfor arbejdet med en dialogbaseret tilgang, hvor koblingen mellem verdensmål og DGNB-systemet både skaber konkrete løsninger i projektet og samtidig danner grobund for et stort ejerskab i projektet. I projektet har vi derfor arbejdet med en vision, der omfatter en totaløkonomisk tankegang, fokus på holdbare materialer, et ressourcebevidst koncept for en energieffektiv bygning og styrkelse af lokalområdet samt de mange former for fællesskab, som med det nye kulturhus og bibliotek får ideelle rammer for udfoldelse.

Bygherre
Roskilde Kommune
Areal
1400 m2
Årstal
2021
Beliggenhed
Viby, Denmark
Samarbejde
Primus Architects, Sted Landscape, Orbicon engineers
Billeder
EDiT - architectural visualization studio, Christensen & Co, Niels Nygaard