Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Nordøstamager Skole

Et læringsfællesskab

”Projektet demonstrerer i fremragende grad, at fritidsmiljøet byder fritidsbrugerne velkommen og skaber ejerskab til stedet, blandt andet via den store sammenhængende Fritidszone med stor visuel åbenhed samt siddetrappen, der skaber sammenhæng mellem udearealet mod Holmbladsgade.”

Dommernes vurdering af Fritidszonens kvaliteter som katalysator for fællesskab.

Nordøstamager Skole er et læringsrum for alle

Nordøstamager Skole er Holmbladsgades nye innovative skole, hvor arkitekturen danner ramme om fællesskab og læringsmiljøer for hele lokalområdet. På Nordøstamager Skole er der derfor, i stueetagen, let adgang til tumlesal, idrætshal og et auditorie til fællessamlinger, foredrag og koncerter.

”Der er et flow og et visuelt overskud i det indvendige design af skolen ud over det sædvanlige. Projektet udviser stor forståelse for at skabe nye former for undervisningsarealer, bedst ses dette i stueetagen med Fritidszonen og det åbne auditorie.” – Beskrivelse af, hvordan mulighed for bevægelse er integreret i skolens arkitektur fra dommervurderingen af vinderprojektet.

Læringsmiljø til både unge og gamle på Nordøstamager

I skolearkitekturen har vi fokuseret på at skabe gode læringsrum, hvor de fysiske rammer understøtter de pædagogiske visioner. Det har vi blandt andet gjort ved at skabe forskelligartede rumligheder i hele byggeriet. Det giver lærerne mulighed for at lave varierede former for læring gennem fordybelse eller fysisk udfoldelse, når der fx skal bygges modeller i værkstederne, males i kunstlokalerne eller dyrkes sport i hallerne.

Ro til fordybelse og plads til at bevægelse

I skolens stueetage er det indre atrium samlingspunkt. Her leder en stor siddetrappe eleverne op til skolens fælles aktivitetstorv, hvor der er bibliotek, kantine og pædagogisk læringscenter. Herfra åbner skolens øvrige etager sig op. For at sikre tryghed for de yngste og samtidig udfordrende rum for de ældste, har vi organiseret læringsbyggeriet, så indskolingen er placeret på øverste etager og udskolingen er placeret i stueetagen, med tæt forbindelse til Fritidszonen og byens liv.

Et moderne forsamlingshus for Nordøstamagers lokalmiljø

På Nordøstamager Skole er alle stueetagens aktiviteter placeret, så fritidsbrugerne får let adgang til fagrum og fælleslokaler. Dermed bliver hele stueetagen en Fritidszone, der forbinder skolen med livet i Holmbladsgade, på den ene side, og Prags Boulevard på den anden. Her får lokalområdets børn og voksne let adgang til skolen, der fungerer som hele områdets forsamlingshus. Her kan man udenfor skoletid gå til koncerter, høre foredrag og gå på aftenskole.

Ud til gaden lokker skolens store udvendige trapper områdets beboere tættere på bygningen, og inviterer dem op i første sals højde. Her har vi skabt et hævet udendørsområde med træer, opholdsområder, legetårne, klatrevægge og en rutsjebane, der fører tilbage til gadeplan. Udeområdet fungerer dermed både som skolegård og opholdsrum for lokalområdet.

Verdensmål i Nordøstamager Skole

Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 5: Ligestilling mellem kønnene, 6: Rent vand og sanitet, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9: Industri, innovation og infrastruktur, 10: Mindre ulighed, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats og 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
10.592 m²
Årstal
2023
Beliggenhed
København, Danmark
Samarbejde
Kjær & Richter Arkitekter, NCC, 1:1 Landskab, Lyngkilde Ingeniører, In_situ arkitekter maa
Billeder
Niels Nygaard