Østerbro Skøjtehal
Østerbro Skjøtehal
Østerbro Skøjtehal
Østerbro Skøjtehal
Østerbro Skøjtehal
Østerbro Skøjtehal
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Østerbro Skøjtehal

Fortid og fremtid smelter sammen

”Det er en høj prioritet for mig, at vi bygger idrætsfaciliteter til københavnerne. Med den nye skøjtehal får vi fantastiske rammer til stor glæde for både små og store skøjteglade københavnere. Samtidig vil skøjtehallen give et levende kultur- og fritidsliv til det nye byområde Østre Gasværk Kvarter”

sagde overborgmester Frank Jensen ved første spadestik.

Østerbro Skøjtehal ligger i den nye bydel – Østre Gasværkskvarteret på Gasværksgrunden, og er det første byggeri i kvarteret, der i de kommende år vil blive et helt nyt byområde. Østerbro Skøjtehal er her et makant samlingspunkt med sin facade der i farver og materialer har en teksturer og sanselighed, der referer til omgivelsernes industrielle byggeri og robust arkitektur. Vi fletter her skøjtehallens arkitektur med kvarterets historie og lader stedet få et nutidigt præg, hvor åbenhed og fællesskab bliver de nye bidrag til bymiljøet. Østerbro Skøjtehals arkitektur fremstår udadvendt med sine store, åbne facader, hvor vi lader kontrasten mellem koldt og varmt blive fremvist i skøjtehallens varme, sociale ånd kombineret med dens iskolde funktionalitet. Et særkende ved skøjtehallen er det store panorama-kig brugerne har fra isen udover de tilstødende fodboldbaner og det store Svanemølleværk.

Huset som en aktiv medspiller i København

Skøjtehaller er traditionelt tillukkede og fremstår ofte tilbagetrukne fra byens sociale rum. Østerbro Skøjtehal gør op med denne tradition gennem de markante visuelle forbindelser mellem hallens indre og omgivelserne. Udover at stille forbipasserendes nysgerrighed så opmuntre synligheden unge og gamle til at deltage i aktiviteterne på isen. Vi arbejder med et koncept, hvor skøjtehallens arkitektur skaber synergi og krydsbestøvning mellem hallens brugere og byens borgere. Østerbro Skøjtehal er designet til at være en aktiv medspiller i byens rum. En kulturkatalysator, der vækker forbipasserendes nysgerrighed og lyst til at deltage i bevægelse på isen. Østerbro skøjtehal skaber med sin arkitektur også en samhørighed mellem sportsudøverne ved østregasværks sportsanlæg, da så skøjteløberne på isen kan se fodboldspillere i det tilstødende sportslandskab samtidig med at de har udsyn til dansesalen og styrkerummet på 1.sal. Østerbro Skøjtehal har desuden café og skøjteudlejning så man som fritidsgæst både kan komme en tur på isen og få sig en kop varm kakao eller kaffe når man er færdig.

Verdensmål i Østerbro Skøjtehal

Til Østerbro Skøjtehal har vi at skabe et arkitektonisk koncept med energieffektiv arkitektur, hvor kølede områder er skærmet mod opvarmede sociale zoner. Vi arbejder med slidstærke og robuste materialer, der kræver et minimum af vedligehold og en geometrisk placering på grunden, hvor dagslys bliver et bidrag til indeklimaet uden direkte lysindfald på isen. Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Løsningerne adresserer verdensmål 3: Sundhed og trivsel, verdensmål 4: kvalitetsuddannelse, verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene, verdensmål 6: rent vand og sanitet, verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 12: bæredygtigt forbrug og produktion, verdensmål 13 klimaindsats.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
5200 m² / 7.800 m² til parkering
Årstal
2021
Beliggenhed
København, Danmark
Samarbejde
Rambøll, DEAS, CASA
Billeder
Christensen & Co