Hafnia-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Hania-hallen
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Hafnia-hallen

Et sportsuniverst i flere etager

”Københavns nye multisportshal er født med en visuel identitet, som foruden at være en smuk og enkel grafisk løsning formår at invitere alle borgere indenfor. Både de moderne linjer og den klare røde farve signalerer vitalitet og legesyge, og den dynamiske æstetik formidler med sikker hånd glæden ved idræt og bevægelse på en inkluderende måde.”

Beskrivelse fra juryen fra Danish Design Award.

Hafnia-hallen er en transformation af den oprindelige Club Danmark Hal fra 1998. Taget på den oprindelige hal kollapsede under snemasser i julen 2010. Den oprindelige hals tag blev båret af ni gigantiske limtræsbuer. Med et nutidigt og innovativt udtryk har vi arbejdet med en transformation, hvor det arkitektoniske udgangspunkt er de imponerende limtræsbjælker. Samtidig har vi ladet en række funktioner skabe et helt nyt sportsunivers for lokalområdets idrætsudøvere. Det nye design, hvor hallen bliver multifunktionel i forhold til sport, bevægelse og fællesskab understøtter og styrker derfor også et aktivt lokalmiljø med fokus på diversitet.

Vi har udviklet Hafnia-hallens arkitektur til at kunne rumme mange og forskelligartede former for sportsaktiviteter og tilhørende funktioner. For at imødekomme de mange typer af brugere har vi etableret flere mindre haller i flere etager under et stort samlende tag – et koncept vi kalder ”hal-i-hal konceptet”. Under de forstærkede originale limtræsbjælker er der i det nye design blevet plads til mini-kunstgræsbaner, opvarmede beachvolley-baner, løbebaner og fitnessrum. Løbebanen fra den gamle hal er her bevaret til opvarmning, crossfit eller opstilling af bordtennisborde eller lignende. Sportsfunktionerne er samlet over i tre niveauer, som samtidig med pladsoptimering giver brugerne udsyn over hallens indre og de omkringliggende udearealer med udendørs beach volley og fodboldbaner.

En multifunktionel sportshal der skaber synergi
Med Hafnia-Hallens arkitektoniske transformation er sportshallen blevet en aktiv medspiller i Københavns bybillede. I arkitekturen er der etableret nye, vertikale glasgavle med åbne kig ind til det aktive liv i hallen. Vinduespartierne lader lyset strømme ind i den store hal, og ovenlys bidrager til at der er rige mængder dagslys i det store indre rum. Lyset og de åbne kig skaber forbindelse mellem livet inde i hallen og ude i sportsområderne omkring hallen. På den måde får brugerne en fornemmelse af døgnets gang efterhånden som lysets skifter i løbet af dagen.

Den åbne struktur og den store transparans mellem faciliteterne i Hafnia-hallen lader sportsudøvere og tilskuere inspirere af de mange sideløbende aktiviteter, der foregår i hallen. På den måde understøtter arkitekturen et aktivt sportsfællesskab, hvor bevægelseskultur er i centrum. For at understøtte dette har hallen også i det nye design fået et centralt klubhuset, der som et hjerte lyser op midt i hallen med sin klare orangerøde farve. Klubhuset er, med sin atypiske form, multihallens sociale møbel. Her er alt fra café og omklædning til personale faciliteter og mødelokaler. I mødelokalerne kommer blandt andet skoleklasser og får undervisning i sport og bevægelse med let adgang til hallens aktive zoner, hvor eleverne kan prøve teori i praksis. Klubhuset er opført i to etager med skrånende facade og klatretrapper der inviterer brugerne til at bruge huset som aktivitetsmøbel. Fra klubhuset forgrener trapper og gangbroer sig som et netværk af sociale forbindelser ud  til alle husets sportsfaciliteter.

Energitiltag og verdensmål i Hafnia-hallen
Hafnia-hallen er designet som en energitrappe, hvor varmetab bliver til varmegevinst, ved at opvarmede områder i klubhuset, afgiver varme til semiopvarmede områder, som igen afgiver varme, til de uopvarmede dele af hallen. Vi har organiseret opvarmede, semiopvarmede og uopvarmede omkring hallens lysende, røde klubhus.

Projektet tager desuden højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
10.000 m²
Årstal
2017
Beliggenhed
København, Danmark
Samarbejde
Rambøll
Billeder
Mads Frederik Architectural Photos, Christensen & Co. Arkitekter