Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Frederikssund Havnebad

Stille poesi

”Det bliver et smukt Havnebad, der løser funktionerne, som Frederikssunds nye bestyrelsesinitiativ og Frederikssund Kommune har anmodet om et havnebad. Det er godt tilpasset naturen og det omkringliggende område, det giver en optimal ramme for vinterbadning og det giver byen et nyt mødested og vartegn ”

siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen.

Frederikssund Havnebad nord for København rummer en stille poesi, der forbinder arkitekturen med den omkringliggende natur. Havnebadet er designet som et multifunktionelt aktivitetslandskab, der giver byen et fællesbyrum tæt ved fjorden året rundt. Havnebadets design er baseret på cirklens enkle, men effektive geometri. Dermed foldes havnebadets ydre ring om et roligt beskyttet indre. Den udvendige del åbner sig derimod op mod naturen. I cirklens indre mikroklima har badegæsterne altid mulighed for at finde en plet i solen, samtidig med at de er skærmet mod vinden.

Havnebadets forskellige zoner

I cirklens indre er der adgang til en stor pool hvor motionister kan svømme, en lav pool, hvor børn kan lege og så er der flere mindre bassiner, hvor naturvejledere og lærere kan undervise i vinden om lokalområdets plante- og dyreliv. Ved den ydre kant kan gæsten tage en svømmetur i fjorden efterfulgt af et besøg i den integrerede sauna. Fra saunaen og den tilstødende platform er der mulighed for at nyde panorama udsynet med et direkte udsyn til solnedgangen. Havnebadet skal udføres i fossiliseret træ, der patinerer smukt, med tiden vil trækonstruktionen derfor få et blødt sølvfarvet skær. Det slidstærke materiale sikrer samtidig, at havnebadet ikke vil rådne eller forvitre over tid.

Verdensmålene i Frederikssund Havnebad

I projektet har vi arbejdet med spørgsmål relateret til verdensmålene for bæredygtig udvikling. Projektet er imidlertid ikke designet specifikt til at bidrage til verdensmål. Følgende mål berøres i havnebadet: Verdensmål 3: sundhed og trivsel, verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, verdensmål 14: Livet under vand og verdensmål 17: partnerskaber.

Bygherre
Frederikssund København
Areal
500 m²
Årstal
2024
Beliggenhed
Frederikssund, DK
Samarbejde
Marianne Levinsen Landskab, Artelia
Billeder
Christensen & Co