sports hall design
sports hall design
sports hall design
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Bengerd Campushal Ringsted

En social motor

Sportshal C, til Ringsted Gymnasium, fungerer som en social motor på Ringsted Campus, der samler folkeskole, handelsskole og Gymnasium. Hallen er sænket 1,5 meter ned i terrænet og rummer stor loftshøjde, uden at bygningen bliver dominerende i landskabet. Taget, der er beklædt med strækmetal i cortenstål, udkrager på forskellig vis og fungerer som solafskærmning på de mest solbelastede steder. Facaden mod det centrale Campusstrøg er åben, og et skrånende rampelandskab forener hallen med omgivelserne. Skråningen, der indbyder til ophold, med udsigt til det lokale byliv og aktiviteterne i hallen, fungerer som social forbindelse mellem hallens indre og campussen. Et glasbånd adskiller bygningens landskabelige base fra taget, og tilbyder et kig ind til livet i hallen, og dens tre aktiv­itetsrum.

En multifunktionel sportshal

Hallen danner multifunktionel ramme om sportsaktiviteter på spillefladerne, og tilbyder faciliteter for livet, der udspiller sig på sidelinjen før, under og efter kampen. Den nye campushal skaber således en levende ramme for al den sportslige aktivitet, der ud­folder sig på spillefladerne, men samtidig er det vigtigt at skabe rammer for det liv, der udspilles på sidelinjen før, under og efter spillet omkring bygningen. Vi har for at opnå dette bearbejdet de funktionelle krav og ønsker så hallens program skaber en åben og tilgængelig arena, der indbyder til såvel ophold og samvær som sport. En ny arena, som i bogstaveligste forstand tilby­der lige så meget til det sociale liv og tilskuerne som til spillet og udøverne.

Verdensmål i sportshallen

Vi har arbejdet med løsninger der adresserer verdensmålene, men da projektet er opført før verdensmålene blev formuleret er sportshallen ikke designet specifikt til at bidrage til verdensmålene. Løsninger inkluderer fokus på verdensmål 3: Sundhed og velvære, verdensmål 4: kvalitetsuddannelse, verdensmål 8: anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund.