Hos CCO Arkiteker har vi erfaring med planlægning og design af mange forskellige laboratorietyper og forskningsmiljøer. Erfaringen spænder vidt, fra helt specifikke højtklassificerede renrum, vibrationsfrie laboratoriemiljøer til almindelige dancefloor- og undervisningslaboratorier. Vi nærer en dyb lidenskab for forskningsmiljøer og stræber altid efter at forme arkitektoniske koncepter for vores laboratoriefaciliteter, hvor videnskab, teknologi og design smelter sammen med sociale værdier.

Vores ekspertise strækker sig fra de fineste detaljer til komplekse og omfattende løsninger. Uanset typen af laboratorier, vi skaber, er vores udgangspunkt altid brugerne. Vi arbejder med bruger- og ibrugtagningsprocesser, der inddrager forskellige interessenter og komplekse brugergrupper, for at sikre, at vores design opfylder funktionelle krav, forskellige klassifikationer og de specifikke behov, som brugerne har i forbindelse med forskelligt laboratorieudstyr. At skabe avancerede laboratorier kræver ikke kun viden og erfaring inden for byggesektoren, men kræver også en dyb forståelse for, hvordan man designer til og omkring laboratorieudstyr. Meget avanceret og følsomt udstyr kan være hjertet af den forskning og videnskab, der finder sted, samt for de interessenter og brugere, der benytter faciliteterne.

For at skabe det optimale laboratoriemiljø for vores kunder trækker vi på vores omfattende erfaring med at udvikle komplekse forskningsfaciliteter, hvor store og forskellige grupper af interessenter er involveret i designprocessen for at sikre, at designet opfylder de højeste standarder. Gennem samarbejde med ingeniører og bygherrer, hvor vi sammen er med til at danne de optimale forhold til designet af laboratorier.

Laboratorieerfaring

Inden for laboratoriefeltet er der en bred vifte af forskellige former og formater af laboratorier, og den måde, hvorpå et laboratorie er opbygget, varierer afhængigt af dets specifikke formål og anvendelse. Laboratorier er ikke kun arbejdsrum, men også steder, hvor banebrydende opdagelser og fremskridt kan ske, og derfor er deres design og opbygning af største betydning.

Vi har erfaring med disse typer af laboratorier:

En af vores kompetencer inden for laboratoriearbejde spænder over et bredt spektrum af ekspertise, og en af vores mest fremtrædende specialiteter er renrumsdesign.

Pharma
Inden for farmaceutiske renrum er vi kendt for vores ekspertise inden for design og vedligeholdelse. Dette er af afgørende betydning i den medicinske verden, hvor udviklingen af medicin og vacciner kræver en uovertruffen præcision.

Fysik
Inden for fysikkens renrum arbejder vi målrettet på at eliminere selv de mindste støvpartikler ved hjælp af avanceret luftudskiftningsteknologi. Denne tilgang er særlig værdifuld inden for fysikkens verden, hvor eksperimenter kræver en perfekt kontrol over miljøet.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Baseret på vores omfattende erfaring ved vi, hvordan man oversætter korte krav og specifikationer til livlige funktionelle design, hvor hensyntagen til organisation, programmering og adgang til dagslys afvejes mod opmærksomhed på vibrationer, lys og støj, der kan forstyrre laboratoriets aktiviteter. I vores arkitektur arbejder vi med fleksibilitet ved at designe laboratorier som ”dansegulve”, vi arbejder med højsikkerhedslaboratorier, renrum, yellow room og laboratorier med specialiserede servicefaciliteter som dyrestalde.

For at sikre og forlænge laboratoriernes levetid indarbejder vi robusthed i vores projekter. Vi har bl.a. arbejdet med at skabe generiske laboratorier til Danmarks Tekniske Universitet. Fremtidig robusthed er en selvfølge inden for forskning, da teknologien konstant udvikler sig. Innovation er nøglen inden for forskning, og laboratorierne skal kunne tilpasse sig fremtidige behov.

Laboratorieplanlægning & projektering

Når det kommer til laboratorieplanlægning, sætter vi brugerne i centrum af hele processen – fra planlægning til implementering. Vi udvikler projekterne gennem dialog, både med brugerne som skal have deres dagligdag i laboratorierne, med bygherre undervejs i processen, og med samarbejdspartnere for at arbejde med integreret design. Gennem dialog får vi et værdifuldt input til vores designproces, og det er vigtigt for os at laboratorierne bliver skabt i fællesskab. På den måde prioriterer vi brugernes behov gennem hele forløbet, idet vi involverer dem allerede i de tidlige stadier. Vi kontinuerligt analyserer brugerinddragelsen for at sikre, at laboratorierne fungerer optimalt for dem.

Udover at have brugerne i fokus, er vi dygtige til at identificere eksisterende forhold, komme med forbedringsforslag og optimeringsmuligheder, samt udvikle nye koncepter. Vores ekspertise spænder fra tidlig programformulering og skitsering til alle faser, inklusive dispositionsforslag, projektforslag og udbudsprojekt.

For os er der fire hovedelementer når vi skal skabe et nyt laboratorium:

Laboratorie projekter

I mere end 16 år har vi samarbejdet med flere af de mest prestigefyldte forskningsinstitutioner og har med succes leveret prisvindende designs til forskning.

Danmarks Tekniske Universitet har vi været med til at skabe mere end 10 laboratoriefaciliteter. Herunder:

Felterne indenfor de forskellige laboratorier på DTU spænder bredt alt fra arktisk- og geoteknologi, matematik og computervidenskab, klimaforandringer, elektromagnetisme og bæredygtig energi.