Hos Christensen & Co Arkitekter arbejder vi målrettet med inklusion i arkitekturen. Det gør vi ved systematisk at indarbejde universelt design og tilgængelighed gennem alle faser af vores projekter fra de tidligste skitser og frem til ibrugtagning.

Vores tilgang er altid helhedsorienteret og brugerfokuseret. I hvert enkelt projekt tilpasser vi proces og metode i forhold til behov, tid og økonomi. Vores rådgivning bygger på en bred viden om brugernes behov og funktionsnedsættelser, samt vores erfaring med brugerprocesser, projektanalyse, udarbejdelse af strategier og kravspecifikationer for universelt design og tilgængelighed. Vi arbejder med at identificere ”brugertyper”, brugerbehov ud fra billedregistrering fra brugere, walk-throughs og interviews. Ud fra vores analyser og lovgivning reviderer vi tegningsmateriale og eksisterende forhold.

universelt design
Vores metode er baseret på syv arkitektoniske virkemidler, der er vigtige for at skabe multisanselige rum. Det betyder, at vi har fokus på at skabe rum, som kan forstås og aflæses med flere sanser på én gang. På den måde kan man fx orientere sig ved hjælp af både lyde, dufte og taktile overflader. Læs mere om vores system til arbejdet med universelt design her

Social bæredygtighed

Vi arbejder med universelt design for at skabe de rette forudsætninger for, at alle borgere kan deltage og bidrage til samfundets udvikling. Vi forankrer universelt design i vores bæredygtighedsstrategier og -planer, fordi vi ved, at det ikke er et quick fix eller en add-on løsning, som man fikser i sidste øjeblik. Vi arbejder systematisk fra skitseniveau til opfølgende driftsplaner. Det sikrer, at vi skaber ligeværdige løsninger, hvor menneskers forskelligheder er indarbejdet i designet.

Vores ydelser indenfor universelt design inkluderer:

Behov ændres over tid

Alle har behov i forbindelse med de fysiske rammer og disse behov varierer over tid. Faktorer som alder, størrelse, fysisk formåen og kultur påvirker fx disse behov. Behov kan være permanente, midlertidige eller flygtige. Ved at arbejde med differentierede løsninger bliver vores design brugervenlige selvom brugergruppen og den enkelte brugers behov ændres over tid.


Begrebet Universelt Design

Universelt design blev introduceret som begreb af den amerikanske arkitekt Ronald Mace i 1980’erne.  I 1985 stiftede Mace Center for Universelt Design. Siden har begrebet udviklet sig og i dag ser vi ofte, at begrebet nævnes som en del af social bæredygtighed.

Vores in-house specialist har en mastergrad i Inkluderende Arkitektur og er Certificeret Tilgængelighedsrevisor fra BUILD.