Vi er en prisvindende dansk arkitektvirksomhed, der arbejder med arkitektur både i Skandinavien, Europa og Nordamerika.

Vi er et kreativt, fagligt fællesskab af omkring 50 dedikerede og talentfulde arkitekter, konstruktører og humanister som har vores daglige på tegnestuen, der ligger midt i den kreative del af Nørrebro. Hver dag arbejder vi med at udfordre vanetænkning gennem innovative arkitektur, der skaber værdi for både mennesker og miljø.

Christensen & Co Arkitekter  (CCO Arkitekter) er grundlagt i 2006 med en ambition om at skabe arkitektur af høj kvalitet, hvor innovative løsninger bidrager til bæredygtighed og sikrer langtidsholdbar kvalitet.

Vores stærke fokus på bæredygtighed og møder mellem mennesker har resulteret i mere end 500.000 m2 opført byggeri til:

I vores arbejde med bæredygtighed trækker vi på erfaringer fra en række banebrydende, innovative projekter blandt andet Danmarks første offentlige energineutrale byggeri, Green Lighthouse, flere energi-plus børnehaver samt det første DGNB certificerede projekt i Danmark efter afslutning på pilotordningen. Læs mere om vores metode til arbejdet med arkitekturen her.

Vi har beskrevet vores tilgang til læringsmiljøer i publikationen Læringsmiljø. Her beskriver vi, hvordan vi på tværs af projekter arbejder skabe ideelle rammer til læring. Læs publikationen Læringsmiljø her

Udover at arbejde med læringsmiljøer igennem vores arkitekturprojekter tilbyder vi også genindretning og gentænkning af læringsrum der understøtter pædagogiske principper i i alt fra daginstitutioner, til folkeskoler, professionsskoler, universiteter og avancerede forskningsbygninger. Vi kalder konceptet Rumvejledning. Download vores pamflet om Rumvejledning her.

Vores organisation

I 2016 trådte Vibeke Lydolph Lindblad, Thomas Nørgaard, Michael Werin Larsen og Mikkel Hermann Sørensen ind som partnere i arkitektvirksomheden. Marie Partoft trådte ind i partnergruppen i 2023. Partnergruppen leder i fællesskab tegnestuen.

Michael Christensen kreativ direktør og tegnestuens grundlægger. Michael har været ansvarlig for en lang række anerkendte og prisvindende byggerier, særligt inden for læring, både i Danmark og udlandet. Michael har særligt fokus på at skabe arkitektur ud fra en bæredygtig helhedstanke, hvor dialog og samarbejde er vigtige designværktøjer i arbejdet med nyskabende arkitektur, der danner en tæt relation til de eksisterende omgivelser.

Vibeke Lydolph Lindblad er arkitekt og tegnestuens administrerende direktør. Vibeke er ansvarlig for den daglige ledelse af tegnestuen og partneransvarlig på Niels Bohr Bygningen og University of Torontos nye studie boliger på Mississauga Campus. Vibeke er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), medlem af fokusudvalget for arkitektur- og byggepolitik hos Danske Arkitektvirksomheder samt suppleant for regeringens Råd for Energieffektiv Omstilling.

Mikkel Hermann Sørensen er ansvarlig for konkurrencer, konceptudvikling og projekter i de tidlige faser. Som partner i CCO er Mikkel fokuseret på at sætte dagsordenen for tegnestuens udviklings- og designmetoder, herunder, hvordan de arkitektoniske løsninger allerede i de tidligere faser integreres med cirkulær økonomi som en del af bygningsdesign og fokus på CO2 reduktion.

Thomas Nørgaard er ansvarlig for det tværfaglige samarbejde og han er drivkraften bag tegnestuens udviklingsarbejde indenfor bæredygtighed. Han er særligt dedikeret til tegnestuens projekter og hans sikrer, at den arkitektoniske kvalitet er gennemgående gennem alle projektets faser. Thomas har bidraget i udviklingen af DGNB Diamant-ordningen, underviser i bæredygtighedsledelse på Arkitektforeningens +2 efteruddannelse for unge arkitekter og fungerer som ekstern lektor ved Det Kongelige Akademi.

Michael Werin Larsen er ansvarlig for bygbarhed og økonomi. Michael trækker på sin store erfaring med at udvikle projekter gennem alle faser fra skitsering til bygbarhed og kvalitet både i forhold til bæredygtighed, leverancer og at interessenter på projekter har den nødvendige viden for at sikrer kvalitet. Michael er tegnestuens specialist i Livscyklus analyser (LCA) og han sidder med i BUILDs specialist udvalg for udvikling af LCA-krav for særlige bygningstypologier under 2023 bygningsreglement krav til CO2 udledning.

Marie Partoft er Cand. Mag. I Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet. Hun er ansvarlig for forretningsudvikling, akkvisition og kommunikation. Marie er ansvarlig for teamdannelse og tilbudsskrivning samt udvikling af tegnestuens forretningsstrategi i samarbejde med de øvrige medlemmer af partnergruppen. Marie er blandt andet del af både Danske Arkitektvirksomheders og Byggesocietets akkvisitionsnetværk, her arbejder Marie for at sætte fokus på processen omkring udbud og tilbud i forhold til tegnestuens arbejde med arkitektonisk kvalitet. Som Head of Communications står Marie for de overordnede linjer i CCOs kommunikation, og hun sikrer en tæt forbindelse mellem tegnestuens aktiviteter og eksterne kommunikation.

 

Vores politikker

Vi har vedtaget politikker der definerer hvordan vi arbejder med både social og miljømæssig bæredygtighed. Du kan downloade vores politikker her:

Som medlemmer af Global Compact fastholder vi vores bæredygtighedsambitioner ved årligt at rapportere på vores indsatser i vores CSR-rapport. Download vores seneste CSR rapport her (kun på engelsk)  

Vi er engagerede i

Architects Declare DK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Commitment to Global Compact , Global Compact Network Denmark, Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, SDG leadership network, Partnerskab for data for målene hos Danmarks Statistik, Byggesocietets Akkvisitionsudvalg, Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for arkitektur- og byggepolitik.