Vi er dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i Skandinavien, Europa og Nordamerika. Christensen & Co Arkitekter (CCO Arkitekter) blev grundlagt i 2006 med en ambition om at skabe arkitektur af høj kvalitet, hvor innovative løsninger bidrager til bæredygtighed og sikrer langtidsholdbar kvalitet.

I 2024 blev RITA arch, som er interior design og indretningsarkitekter, en del af CCO Arkitekter. RITA arch blev skabt i 2018 med en mission er at skabe rum, der er inspirerende at bruge og opholde sig i. Mission og værdier er stadig intakte og bliver båret videre som en del af CCO Arkitekter. Arbejdet med at være designstrategiske med fokus på virksomhedskultur, værdier og brand og arbejdet med at skabe indretning, der tager udgangspunkt i kundens identitet og behov, skaber større medarbejdertrivsel og dermed kan ses på bundlinjen lever videre hos CCO Arkitekter.

Hvad kan vi hjælpe med?

CCO Arkitekter hjælper offentlige bygherrer og private virksomheder med at komme fra visioner og ønsker til at få nye fysiske rammer af høj arkitektonisk kvalitet. Vi arbejder med alle faser af byggeriet fra den helt indledende skitsering og behovsafklaring til den endelig aflevering af byggeriet og med indretning, specialinventar og  wayfinding.

Vi arbejder på baggrund af research og analyse, i en tværfaglig arbejdsproces, hvor vores kompetencer kombineres med værdifulde input fra vores kunder og brugere. Vores tilgang er analytisk og sikrer en unik helhedsløsning i hvert enkelt projekt.

Vores stærke fokus på arkitektonisk kvalitet og vores velfungerende samarbejde med vores kunder har resulteret i mere end 500.000 m2 opført byggeri af høj arkitektonisk kvalitet til:

Vi er desuden eksperter på processtyring, brugerinddragelse og universelt design.

Vi tilbyder en fuld vifte af planlægnings- og designtjenester, lige fra små renoveringer og transformationsprojekter til nybyggerier og topmoderne faciliteter og komplicerede byggerier. Uanset omfang, størrelse eller budget arbejder vi ihærdigt på at udvikle og levere løsninger, der stræber efter at være sociale, økonomiske og miljømæssigt bæredygtige og som svarer til de behov og ambitioner vores kunder har og som understøtter deres organisationers ethos og strategiske sigte.

Vi trives ved tæt samarbejde med vores kunder og deres brugere til øvrige samarbejdspartnere – fra ingeniører, entreprenører, andre arkitekter, forandringsledelseskonsulenter, logistikeksperter og specialister inden for en række fag. Vi tror på samarbejde er nøglen til at skabe de bedste, mest fleksible og fremtidssikrede byggerier af høj arkitektonisk kvalitet.

Det har mundet ud i en lang række anerkendelser både i form af awards til vores projekter og tillidshverv, som vores dygtige kollegaer bestrider.

I vores arbejde med at udvikle innovative løsninger og byggerier trækker vi på erfaringer fra en række banebrydende, innovative projekter. Blandt andet inden for træbyggeri (CLT) hvor vi. Vi arbejder integreret med Livscyklusanalyse (LCA) og Livscyklusøkonomi (LCC) i vores projekter og det har vi gjort i flere år.

Vi har banebrydende projekter inden for træbyggeri (CLT) fx DTU Climate Challenge Laboratory, Heerup Skole og Kistefossdammen Barnhage. Vi arbejder desuden med Design for Disassembly på en række projekter herunder NOL og DTU R3 Platform B112.

Hvem er vi?

Vi er et kreativt, fagligt fællesskab af omkring 50 dedikerede og talentfulde arkitekter, konstruktører og humanister som har vores daglige på tegnestuen, der ligger midt i den kreative del af Nørrebro. Hver dag arbejder vi med at udfordre vanetænkning gennem innovative arkitektur, der skaber værdi for både mennesker og miljø.

Vores organisation

I 2016 trådte Vibeke Lydolph Lindblad, Thomas Nørgaard, Michael Werin Larsen og Mikkel Hermann Sørensen ind som partnere i arkitektvirksomheden. Marie Partoft trådte ind i partnergruppen i 2023. Partnergruppen leder i fællesskab tegnestuen.

Michael Christensen kreativ direktør og tegnestuens grundlægger. Michael har været ansvarlig for en lang række anerkendte og prisvindende byggerier, særligt inden for læring, både i Danmark og udlandet. Michael har særligt fokus på at skabe arkitektur ud fra en bæredygtig helhedstanke, hvor dialog og samarbejde er vigtige designværktøjer i arbejdet med nyskabende arkitektur, der danner en tæt relation til de eksisterende omgivelser.

Vibeke Lydolph Lindblad er arkitekt og tegnestuens administrerende direktør. Vibeke er ansvarlig for den daglige ledelse af tegnestuen og partneransvarlig på Niels Bohr Bygningen, rammeaftaler herunder med Statens Serum Institut og University of Torontos nye studie boliger på Mississauga Campus. Vibeke er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), medlem af fokusudvalget for arkitektur- og byggepolitik hos Danske Arkitektvirksomheder samt suppleant for regeringens Råd for Energieffektiv Omstilling.

Marie Horskær Partoft er ansvarlig for forretningsudvikling, akkvisition og kommunikation. Marie er ansvarlig for teamdannelse og tilbudsskrivning samt udvikling af tegnestuens forretningsstrategi i samarbejde med de øvrige medlemmer af partnergruppen. Marie er blandt andet del af både Danske Arkitektvirksomheders og Byggesocietets akkvisitionsnetværk, her arbejder Marie for at sætte fokus på processen omkring udbud og tilbud i forhold til tegnestuens arbejde med arkitektonisk kvalitet. Som Head of Communications står Marie for de overordnede linjer i CCOs kommunikation, og hun sikrer en tæt forbindelse mellem tegnestuens aktiviteter og eksterne kommunikation. Marie er Cand. Mag. I Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet.

Mikkel Hermann Sørensen er ansvarlig for konkurrencer, konceptudvikling og projekter i de tidlige faser. Som partner i CCO er Mikkel fokuseret på at sætte dagsordenen for tegnestuens udviklings- og designmetoder, herunder, hvordan de arkitektoniske løsninger allerede i de tidligere faser integreres med LCA, LCC og cirkulær økonomi som en del af bygningsdesign og med fokus på CO2e reduktion.

Michael Werin Larsen er ansvarlig for bygbarhed og økonomi. Michael trækker på sin store erfaring med at udvikle projekter gennem alle faser fra skitsering til bygbarhed og kvalitet både i forhold til bæredygtighed, leverancer og at interessenter på projekter har den nødvendige viden for at sikrer kvalitet. Michael er tegnestuens specialist i Livscyklus analyser (LCA) og LCC og han sidder med i BUILDs specialist udvalg for udvikling af LCA-krav for særlige bygningstypologier under 2023 bygningsreglement krav til CO2e udledning. Michael er desuden tegnestuens drivkraft i arbejdet med at integrere BIM, bygbarhed og innovative bæredygtige løsninger i projekteringen.

Thomas Nørgaard er ansvarlig for det tværfaglige samarbejde og opsamling af viden på projektniveau herunder strategisk arbejde med bæredygtighed. Han er særligt dedikeret til tegnestuens projekter og hans sikrer, at den arkitektoniske kvalitet er gennemgående gennem alle projektets faser. Thomas har bidraget i udviklingen af DGNB Diamant-ordningen, underviser i bæredygtighedsledelse på Arkitektforeningens +2 efteruddannelse for unge arkitekter og fungerer som ekstern lektor ved Det Kongelige Akademi.

Vores politikker

Vi har vedtaget politikker der definerer hvordan vi arbejder med både social og miljømæssig bæredygtighed. Du kan downloade vores politikker her:

Som medlemmer af Global Compact fastholder vi vores bæredygtighedsambitioner ved årligt at rapportere på vores indsatser i vores CSR-rapport. Download vores seneste CSR rapport her (kun på engelsk)  

Vi er engagerede i

Architects Declare DK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Commitment to Global Compact , Global Compact Network Denmark, Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, SDG leadership network, Partnerskab for data for målene hos Danmarks Statistik, Byggesocietets Akkvisitionsudvalg, Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for arkitektur- og byggepolitik.