UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

UCC Carlsbergbyen

Basketball over Københavns tage

I Carlsbergbyen huser bygningerne Warehouse og Karréen University College Capital (UCC). Her er læring tænkt ind i hver eneste kvadratmeter, og arkitekturen giver optimale rammer for undervisning, fordybelse og gruppearbejde. I det aktive læringsunivers har 10000 lærerstuderende og 800 undervisere adgang til dramasal, idrætshaller, værksteder, auditorier, undervisningslokaler og en udendørs boldbane i 6. sals højde. Alle uddannelser har deres egen basecamp, hvor studerende og undervisere kan mødes omkring det faglige og sociale.

Et oplevelsesrigt læringsmiljø

UCC’s indre univers folder sig ud når man, via hovedindgangen, ankommer til Campustorvet. Fra Campustorvet er husets oplevelsesrige læringsrum synlige op gennem etagerne. En stor central trappe, udspændt mellem balkoner, gangbroer og ”mødekasser”, giver her fra adgang til huset. Mod syd er de store faglokaler placeret, her ligger tekstil- og trykværksteder, billedkunst, biologi, fysik og kemi. Tilknyttet fagene er et udeareal i 5. salshøjde, hvor de studerende kan arbejde med skulpturer, snitte og lave biologiforsøg. Mod nord er mindre faglokaler til undervisning i tegnsprog, av/medier og musik placeret.

Hvordan Carlsberg UCC adresserer verdensmålene

Vi har arbejdet med tematikker omkring bæredygtighed på UCC, som er relateret til verdensmålene. Projektet er dog udviklet inden verdensmålene blev vedtaget, derfor er følgende verdensmål en erkendelse af bæredygtigt fokus, og har ikke været retningsgivende for arkitekturens udformning. Vi har arbejdet med emner relateret til: verdensmål 3: sundhed og trivsel, verdensmål 4: kvalitetsuddannelse, verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst samt verdensmål 17: Partnerskab.