Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Læringshuset interiør

Videns kredsløb

Læringshuset i Nærheden er en innovativ, projektbaseret skole med alsidige læringszoner, der understøtter forskellige faser i de projektbaserede undervisningsforløb. Vi har skabt skoleinventaret som fleksible byggesten, der let kan tilpasses nye behov og læringsmetoder med tiden.

Skoleinventar til forskellige læringszoner

I et af de lukkede læringsrum har vi designet en sokratisk cirkel af borde, hvor eleverne sidder i samme øjenhøjde. Det skaber et demokratisk samtalerum, hvor alle trygt kan udtrykke sig under fx idéudvekslinger og evalueringer. I et andet lukket læringsrum har vi designet et projektrum med alsidigt skoleinventar i forskellige niveauer med inspiration fra amfiteatret. Møblerne laver et hierarki med forskellige niveauer og afstande, der skaber de optimale rammer for præsentationer og evalueringer. Et tredje lukket læringsrum er designet som workshoprum, hvor eleverne kan skrive på alle borde og vægge. Det gør det let og sjovt for eleverne at udtrykke sig kreativt, når de får nye ideer.

I de åbne læringszoner kan eleverne samles til introduktioner, præsentationer og evalueringer i skoleinventar, der giver dem muligheder og bevægelighed. Hvis de bliver urolige eller mister koncentrationen, kan de uforstyrret rykke et trin på den store læringstrappe eller skifte position på de amfi-inspirerede samlingsmøbler. Samlingsmøblerne fungerer som byggeklodser, der kan understøtte forskellige læringssituationer. Niveauerne gør det let at skabe halvafgrænsede ”grupperum” hvor eleverne kan trække sig væk fra den større forsamling under mindre gruppeopgaver og diskussionsøvelser. På denne måde bliver eleverne involverede i deres egen læring, og de kan udtrykke sig på forskellige måder.

Plads og rum til samarbejde

Når eleverne skal tilbage til gruppearbejdet, kan de trække ud i små maker-spaces, der imødekommer det tætte samarbejde og et behov for koncentration. Vi har designet de intime maker-space møbler som en kombination af nicher og afgrænsede rum-i-rummet med en simpel struktur, så møblerne kan sammensættes på forskellige måder efter behov. Zoner med organiske, bløde møbler tillader en mere legende og løs tilgang i gruppearbejdet. De forskellige rumligheder lader grupperne skifte rum alt efter hvilken rumlig karakter, der bedst understøtter måden, de arbejder på. Undervejs i forløbet kan eleverne vise deres projekter frem ved forskellige udstillingsmuligheder i huset og dermed inspirere andre i deres projektforløb. Udstillingsbordene er på hjul, så eleverne kan tage projekterne med rundt til forskellige rum alt efter, hvor de befinder sig i læringsloopet.

Rundt om de åbne læringsrum kan de yngre elever trygt trække ind i deres klasses ”hjerterum”. Hjerterummene er designet som en fællesskabende niche, hvor eleverne kan finde et tilhørsforhold. Det er et samværsrum, hvor eleverne samles, når de henter deres ting fra personlige opbevaringskasser i starten og slutningen af dagen. På hjerterummenes opslagstavler kan eleverne både finde praktisk information om projektforløbet og udtrykke deres identitet gennem sjove illustrationer og plakater.

En tryg begyndelse

Læringshuset indeholder også en daginstitution, hvor børnene blidt bliver introduceret for den projektbaserede læringsmodel. I daginstitutionen har vi designet alsidige rumligheder med fokus på at give børnene en tryg social arena, hvor de kan udtrykke og udvikle sig. De kan f.eks. skabe kreative konstruktioner i byggerummet, udvikle deres forestillingsevner i Biblioteksfugleskoven, skabe en scenografi i maker-spacet og udforske forskellige identiteter gennem rollespil i mini-hjemmet. Ud over de kreative udfoldelser kan børnene udvikle deres naturforståelse i daginstitutionens gårdhave, hvor de kan passe og smage på forskellige grøntsager og følge spiringsprocessen.

I projektet har vi arbejdet med robuste, vedligeholdelsesbesparende og ærlige materialer som træ og stål. Vores gennemgående brug af træ skaber en hjemlig og varm atmosfære. Der er også fokus på ressourcer og genbrug f.eks. ved bordplader af upcyclet plast og laminat af granuleret genbrugsstof. Al skoleinventar er skabt i tæt dialog med skolen og Høje-Tåstrup Kommune for at sikre, at inventaret imødekommer læringshusets behov.

Bygherre
Høje Taastrup Kommune
Areal
15.500 m2
Årstal
2021
Beliggenhed
Høje-Taastrup, Danmark
Billeder
Adam Mørk
Brugere
Skole og daginstitution