nursery architecture
nursery architecture
nursery architecture
nursery architecture
nursery architecture
nursery architecture
nursery architecture
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Solhuset

Solhuset er Danmarks første energiproducerende børnehave. Daginstitutionen er bygget efter Active House visionen, hvor bæredygtige tiltag er i centrum, og bygningen har en indbygget ambition om at skærpe børnenes opmærksomhed på relationen mellem mennesker, energi og miljø. Grundformen er en enkel trekant, som skaber en naturlig opdeling af husets grund. Trekanten skaber finurlige, forskelligartede rum, der inspirerer til leg og læring. Taget er afskåret vinkelret mod syd, mens ovenlysvinduer og solpaneler er placeret mod både nord og syd, for at udnytte solens stråler optimalt. Husets geometriske figur, og tagets knækkede form, giver facaden sit varierede udtryk.

Solhusets læringszoner guider børnenes udvikling

Husets mange rum er opdelt i tre zoner: En ankomstzone, med personaleområde og fællesrum, en zone for mindre børn, med adgang til grupperum og udearealer med liggehal, og en zone for større børn, med grupperum og udearealer. Arkitektonisk mimer daginstitutionen en lille landsby, hvor børnene let kan orientere sig, samtidig nedbryder zonerne husets relativt store skala. Vægmonterede pedaler udenfor institutionens legetøjsskur inviterer til, at børnene skal samarbejde om at træde i pedalerne for at få lys til at hente en cykel eller mooncar.

Verdensmål i solhuset

I projektet har vi arbejdet med tiltag for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Efterfølgende har vi screenet projektets løsninger for at identificere hvordan arkitekturen bidrager til verdensmålene. I vores analyse har vi fundet følgende sammenhænge mellem tiltag og verdensmål: verdensmål 3: sundhed og velvære, verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, verdensmål 7: bæredygtig energi, verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, verdensmål 13: Klimatiltag og verdensmål 17: partnerskaber.

Bygherre
Hørsholm Kommune
Areal
1300 m²
Årstal
2011
Beliggenhed
Hørsholm, DK
Samarbejde
Hellerup Byg, Rambøll
Billeder
Adam Mørk
Priser
  • Vores børnehave, Solhuset, er blevet undnævnt som årets bygning 2011 af byggeri.dk, et online bygningsmagasin.