community centre design
community centre design
community centre design
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

SKIF aktivitetshus

En kulturkatalysator

”Det er simpelthen så godt og gennemtænkt projekt, Christensen & Co er kommet med. Det er flot og funktionelt og et byggeri, der bliver integreret rigtig godt i det eksisterende. Der er tænkt mange gode, kreative tanker, og jeg synes, at arkitekterne i den grad har fået rammet de ideer og visioner ind, som vi har haft. Det kan blive både et flot vartegn og stærkt samlingssted for Skævinge…”

Hanne Kierkegaard, formand for Idræts- og Sundhedsudvalget.

Vi skaber et helt nyt samlende kulturhus med udgangspunkt i den eksisterende Skævingehals rammer. Det nye SKIF aktivitetshus bliver her samlingspunkt og mødested for hele byen. SKIF er designet til fysisk udfoldelse både i form af sport og kunst. Arkitektonisk trækker det på den eksisterende hals formsprog, men vi udvidder huset til et helstøbt projekt, hvor nyt og gammelt komplementerer hinanden. Det arkitektoniske koncept samler byens kulturelle aktiviteter ét sted, hvilket skaber bedre synergi og sammenhængskraft for det lokale foreningsliv. SKIF aktivitetshus bliver dermed et multifunktionelt kulturhus, hvor vi i arkitekturen har lagt vægt på optimal udnyttelse af faciliteter, som kan styrke sammenhængskraften i Skævinge.

Et levende og samlende aktivitetshus

Med arkitektoniske greb transformerer vi Skævinge Idrætshal fra en traditionel idrætshal til et multifunktionelt aktivitetshus med rum til meget andet end idræt. Derfor har vi designet arkitekturen til SKIF aktivitetshus med særligt fokus på sociale relationer og skaber i de fysiske rammer grobund for samarbejdet mellem idrætsforeningen og foreningskulturen i Skævinge. Med omdrejningspunkter som fællesskab og foreningsliv er det vigtigt, at arkitekturen fremstår åben, inviterende og tilgængeligt for alle brugere – både idrætsudøvere, borgere som anvender de sociale opholdszoner og borgere der opsøger kulturelle og kreative aktiviteter. SKIF aktivitetshus er byens samlingssted med plads til kreativ udfoldelse for forskellige brugergrupper og er derfor et forankringspunkt for lokalsamfundet med plads til, at både teaterudøveren, den lokale strikkeklub og fodboldklubben. Aktivitetshuset er organiseret, så alle rum ligger skulder ved skulder under det store, favnende tag, så der altid er direkte forbindelse til Orangeriet. Orangeriet er husets hjerte og det centrale mødested. SKIF’s arkitektur fremmer på den måde synergi på tværs af interesser, alder og køn, så det kan være en social platform for hele lokalbefolkningen.

Bæredygtighed og verdensmål i SKIF aktivitetshus

I SKIF aktivitetshus har vi fokus på de grundlæggende tre bæredygtighedsparametre social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Dette fokus arbejder vi målrettet med at udmønte i arkitektoniske løsninger, der adressere de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Samtidig screenes projektet indenfor DGNB systemet. Med arkitektoniske greb som synlighed, åbenhed og sammenhæng mellem inde og ude danner vi fundamentet for et inkluderende bymiljøer med adgang til offentlige områder. Her er de æstetisk indbydende udearealer essentielle for sikre de bedste forudsætninger for et fysisk aktivt liv i lokalområdet. Som Sundhedsstyrelsens rapport om ”omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet” fra 2019 konkluderer:

”Æstetik: Flere borgere vil være fysisk aktive, hvis der er områder i byens rum, som opleves som æstetiske, behagelige og attraktive. Hærværk, efterladt skrald, graffiti og uciviliseret adfærd vil begrænse borgernes lyst til at være fysisk aktive”. – konklusion fra Sundhedsstyrelsens rapport om ”omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet” fra 2019.

SKIF aktivitetshus kommer samtidig til at løfte kvaliteten af undervisningen i den nærliggende skole, bla. ved at tilbyde faciliteter for spontan boldspil, dans, parkour og socialt samvær. I aktivitetshuset har vi opmærksomhed på at skabe trygge og æstetiske rammer der understøtter fysisk udfoldelse uanset køn.

Bygherre
Hillerød Kommune
Areal
4200 m² + exterior masterplan
Årstal
2021
Beliggenhed
Skævinge
Samarbejde
1:1 Landskab, Rambøll
Billeder
Christensen & Co / Niels Nygaard