Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Roskilde Sambyg

Åbent hus

Roskilde får et nyt samlingspunkt for tværkunstnerisk aktivitet, som er placeret i den ambitiøse og nyskabende bydel Musicon. I vores konkurrenceforslag skaber huset ramme om en lang række kreative arrangementer hen over året. Samtidig rummer det mulighed for fordybelse og spontane møder på tværs af alder, kultur og interesser. Det nye samlingspunkt er et sted, hvor allerede etablerede kræfter og vækstlagene indenfor kunst, musik, dans, teater og eventvirksomhed kan udfolde nye store tanker og ideer om vores fremtid, skabe kreative projekter og udveksle ideer undervejs i processen. Dette er et hus, hvor proces og tanker deles og viden formidles i et fælles forum med synergi på tværs af interesser.

Huset er del af en unik kontekst med en historie, der går tilbage til industri­tiden, hvor beton og store lagerhaller har udgjort området. Denne større historiske fortælling går Roskilde Sambyg i dialog med. Fra første færd har vi i vores arbejde drøftet den bæredygtige udvikling indenfor vor tids industribyggeri, og hvordan oversættelsen heraf må se ud. Den samlende industrielle ramme forløser et fælles potentiale og en klar vision. Det danner ét hus til tre ’ejere’ og en mangfoldighed af brugere. Industrihallens skala og karakterfulde struktur har gen­nem tiden vist sig velegnet til en bred palette af aktiviteter. Fra spillested til spisehus, kontor og udstillingsrum beviser industrihallen igen og igen at den med sin generøse rumhøjde, store spænd og utrolige fleksibilitet er en af de mest robuste og samtidig karakterfulde typologier.

Vi tog tidligt beslutningen om, at byggeriet, udover at have bæredygtige tiltag, også skulle rumme fortællingen om en progressiv bygherre. Derfor har vi tænkt hovedkonstruk­tionerne i træ, som et tydeligt svar på en moderne industrihal som ramme om sambyggeriet. Beton anvendes til salene for imødekomme de akustiske krav og sikre, at den ønskede anvendelse ikke kommer i konflikt med sam- og naboer. Et uprætentiøst og samtidig karakterfuldt byggeri, der fremhæver sit indhold, og som er modtageligt og robust overfor nye ønsker og eksperimenter.

Den bymæssige sammenhæng

Roskilde er en af Danmarks ældste byer med en storslået historie. Tidens lag er nærværende i form af kulturelle og historiske landmarks, der både fortæller om fortidsminder og storhed, men også om modige arkitektoniske og byplanmæssige satsninger, fra Vikingeskibsmuseet i Nord, over Domkirken,- det kulturhistoriske centrum, Museet for samtidskunst og kreativt hus for børn i Algade, Ragnarock, Musicon til den Orange Scene på Dyrskuepladsen i Syd. I Roskilde gives der plads til vikingebyens spor, middelalder verdensarv med to spir samt en af de største musik­festivaller i Europa. Denne sammensmeltning mellem fortid og nutid er del af byens DNA og sætter i dag Roskilde på verdenskortet som en stærk kulturel partner og by.

Roskilde Sambyg indgår som del af denne fortælling om Roskilde som eksperimenterende, kunstnerisk og stærk by, der tør skabe nye rammer i respekt for det eksisterende. I hele sin ånd spænder visionerne for huset mange felter ud. Mod­sætninger – kunne man sige. Huset er på én og samme tid ’fælles’ og ’nogens’. Det er pivåbent og imødekommende og det skal samtidig være muligt at trække sig tilbage og fordybe sig i musikalske eksperimenter, den krævende teatermonolog og det tidskrævende Excel-ark. Dette spændingsfelt giver en fantastisk dynamik til arkitekturen og husets rumligheder, og har været en væsentlig design driver for os.

Søjlepladsen og Bifaldet forbindes i Roskilde Sambyg

Mod Syd optræder bygningen som én stor, samlet hal, der med dens række af træsøjler, spiller op til den eksisterende Søjleplads. Mod Nord opleves bygningen mere fragmenteret i en skala, der spiller sammen med Åben Dans et-plans byggeri og boligerne, som på denne måde bliver en del af et fælles gårdmiljø. Dette greb gør at bygningen møder den store industrielle skala mod Syd, hvor den spiller op mod fx Hal 9 Ragnarock Museet, mens den nedbrydes i skala mod Nord, hvor den støder op til de nyetablerede boliger, Bifaldet og Roskilde Sambyg får på denne måde både et ’’urbant ansigt’’ og en bagside med intimitet og hverdagsfeeling mod Bifaldet og Åben Dans.

Vi gør Musicons flow til en vital del af huset ved at binde Søjlepladsens åbne flade sammen med husets stueplan. Således er hele den midterste del af hu­set, hvor ankomsten foregår, udformet som et inviterende torv. Et hjerterum som binder husets tre aktører sammen og fungerer som et samlingspunkt i lokalområdet.

Det centrale rum opleves som en naturlig del af byens flow, så folk bydes indenfor og videre op igennem huset. Det gennemgående atrium med den store fælles tribunetrappe, sikrer synergi op gennem alle planer og man har kig til alle tre aktører; Festivalhallen mod Rabalderstræde, Råstof Roskilde mod Bifaldet og Åben Dans samt Roskilde Gruppens arbejdsområde, som har atriet som omdrejningspunkt.

Centralt ligger den store tribunetrappe, som på stueplan henvender sig både til Festivalhallen og til hovedindgang. Trappen fører fra stueplan til et indskudt dæk som spændes ud mellem Festivalhallen og Råstof Roskildes hal. På det indskudte dæk findes caféens åbne disk, buffet og i umiddelbar forbindelse hertil ligger køkkenet. Caféen har direkte udgang til en grøn tagterrasse, hvor frokosten kan nydes i godt vejr. Forbindelsen mellem ankomstområde og spiseområde skal være flydende, hvilket tribunetrappe og dobbelthøje rum er med til at sikre.

 

Bygherre
Roskilde festival, Roskilde kommune, Råstof Roskilde og Åben dans
Areal
3000 m²
Årstal
2019
Beliggenhed
Musicon Roskilde
Samarbejde
Skou gruppen, PRIMUS arkitekter, SPACON & X , Urbanlab Nordic, Gade Mortensen Akustik, Hundsbæk & Henriksen