NOL lagerfacilitet
NOL
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Nye Opgraderet Lagerfacilitet – NOL

Et sikkert vartegn

Lagerets naturskønne placering ud mod Roskilde Fjord stiller krav til, at facade er udformet til og indpasset i omgivelserne. I arbejdet med projektet, har vi arbejdet med dette forhold som et vigtigt designparameter.

Ny Opgraderet Lagerfacilitet, også kaldet NOL, er Danmarks første lagerfacilitet af sin slags. Det skal nemlig danne rammen for den samlede mængde af Danmarks radioaktive affald. NOLs driftsperiode løber frem til slutdeponering i 2073. I arbejdet med placeringen af de nye bygninger på DTU Risø har det været vigtigt at fremtidssikre Dansk Dekomissionering’s (DD) område i tilfælde af ændrede krav til håndtering af radioaktivt affald i fremtiden.

NOL: Tre top-sikrede bygninger

De nye lagerfaciliteter bliver opdelt i tre bygninger: NOL, den kolde lade og portvagten. Alle bygningerne bliver udført iht. de tekniske, sikringsmæssige og driftsmæssige krav som denne type lager kræver. NOL er disponeret og designet indefra og ud, for at sikre den mest optimale løsning i forhold til at opnå en sikker og forsvarlig håndtering af affaldet.

Et markant vartegn i omgivelserne

Lagerets naturskønne placering ud mod Roskilde Fjord betyder, at NOL vil være synlig fra mange omkringliggende områder. Det forhold stiller krav til, at facade er udformet til og indpasset i omgivelserne. I arbejdet med projektet, har vi arbejdet ud fra nogle grundlæggende arkitektoniske visioner:

• At skabe tre bygningsværker, der indpasser sig bedst muligt i omgivelserne – både i naturen og blandt eksisterende bygningsværker
• I arbejdet med situationsplanen bliver køretøjer og aktivitet så vidt muligt holdt væk fra områdets centrale allé og strandbeskyttelseslinjen, for at minimere påvirkninger på omgivelserne.
• At sikre den mest effektive og robuste disponering af NOL, så affaldet håndteres sikkert
• At prioritere sikkerhed, sundhed og effektiv drift af NOL.
• At arbejde med robuste løsninger, der sikrer minimalt vedligehold og smuk patinering.
• At lade det unikke i projektet komme til udtryk i arkitekturen.

Disponering og teknik går hånd i hånd

NOL er opdelt i fire overordnede områder. Flexområdet kobler alle NOL’s enheder sammen og fungerer som område for inspektion af containere, samt transportzone til og fra håndteringsfaciliteten. Fra flexområdet kan man køre ind i det andet område, som består af Lager 3 og Lager 5, til inspektion af jumbocontainere og enkelte DD-containere. Det tredje område, som udgør størstedelen af NOL indeholder to kranbaner med ISO-containere samt to kranbaner med DD containere. Fjerde område er teknikarealerne, der er fordelt strategisk i NOL.

Bygningen er disponeret således, at den primære transport af containere sker via automatiske traverskraner mellem ISO og DD lagerenhederne og flexområdet. Transport ind og ud af Lager 3 og Lager 5 sker med en SPMT eller en truck. Transport i flexområdet samt til og fra håndteringsfaciliteten sker ligeledes med SPMT eller truck.

Læs mere om projektet og udvikling af NOL hos Dansk Dekommissionering her

 

Bygherre
Dansk Dekommissionering
Areal
10.500 m2
Årstal
2025
Beliggenhed
Risø, Danmark
Samarbejde
Artelia