ørestad skøjtehal
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Ørestad Skøjtehal

Et åbent samlingspunkt

”Det er den mest moderne skøjtehal, vi nu har fået, med avanceret teknik, flere klimazoner, genanvendelig is og mange klubfaciliteter. Vi er glade for, at Copenhagen Lions nu får deres egen hjemmebane og også skal stå for driften af hallen.”

Tidligere overborgmester, Frank Jensen (S).

Ørestad Skøjtehal ligger som en visuel, åben ramme om sportsaktiviteter på isen. Skøjtehallens facade har et organisk udtryk, som refererer til hallens iskolde indre. Transparent og translucent glas, trælameller og træpartier giver Ørestad Skøjtehal d en let overgang mellem ude og inde. Panorama vinduer ind til fælles arealer og ind til selve isen lader forbipasserende i byens rum få indkig til hallens liv, som dermed bliver en integreret del af lokalsamfundet. Samtidig har vi arbejdet med en høj grad af transparens i projektet, som gør op med den traditionelle opbygning af en skøjtehal, hvor høje krav til temperering omkring isen medfører meget lukkede bygninger. Derfor har vi i skøjtehallens arkitektur optimere geometri og organisering i designet sådan, at skøjtehal kan have en høj grad af åbenhed og samtidig være et energieffektivt byggeri, med et minimum af temperatur udsving på isen. Desuden har vi indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i bygning, for at give mulighed for fremtidige udvidelser til fx VIP-faciliteter, klubområder og en ekstra træningsbane.

Ørestad skøjtehal er en del af gadebilledet

I sportsarkitekturen har vi skabt et rum for fællesskab og er et samlingssted, hvor udøvere af skøjtesportsgrene kan mødes på tværs af køn, issport, alder og ambitionsniveau. Ørestad Skøjtehal har nemlig plads til både eliteudøvere og fritidsforeninger. I Ørestad skøjtehals design har var taget højde for hallens geometriske placering i forhold til verdenshjørnerne og naboerne, hvor særligt Royal Arena kaster skygger. Skyggen bruger vi aktivt i designet, så de glaspartier, der åbner op direkte ind til isen ikke er påvirket af solen, men alligevel giver hallens brugere adgang til dagslys og udsigten til byfælleden. På den måde bliver skøjteløberne også synlige i byrummet, hvilket er en væsentlig pointe i projektet og det udadvendte design. Langs hallens østvendte facade løber en bred indvendig passage, som vi kalder Vrimlegaden. Her bliver sportsudøverne synlige for forbipasserende udenfor, når de bevæger sig fra omklædning til isen med deres udstyr. Udendørs har vi på samme måde placeret en passage, hvor hallens indre liv let kan flyde ud i omgivelserne og deltage i byrumslivet. Langs hallens kantzone er der skabt opholdspladser, som opmuntrer forbipasserende, og halbrugere til at interagere med halarkitektur og rummet.

”Normalt render man rundt som en muldvarp i mørke gange. Her kan man se dagslys, og man kan se verden udenfor hele tiden” – Siger Mogens Friborg, næstformand for Copenhagen Lions.

Verdensmål i en energioptimeret skøjtehal

Fra starten har vi arbejdet for at skabe et arkitektonisk koncept med integrerede energieffektivetiltag. Resultatet er et projekt med energieffektiv arkitektur, der sikrer et skøjteanlæg af høj kvalitet, med lavest muligt energiforbrug og størst mulig varmegenvinding. Vi har af sammen grund designet Ørestad Skøjtehal med solceller på taget, der hjælper med det konstante strømforbrug i bygningen bl.a. til drift af køl og belysning. Skøjtehallen er designet med et grønt tag, der forsinker regnvand og bidrager til områdets biodiversitet og i det indre er hallen inddelt i to klimazoner, som adskiller ishallen fra støttefunktionerne via en tæt og velisoleret klimaskærm. Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats, 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
6000 m²
Årstal
2016
Beliggenhed
Ørestad, Danmark
Samarbejde
Norconsult, PK3 Landscape
Billeder
Adam Mørk, Christensen & Co
Brugere
Copenhagen Lions