Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Linnéuniversitet i Kalmar

Universitet ved havet

På universitetskajen i den svenske by Kalmar ligger Linné Universitetets nye studie- og undervisningsmiljø. Med tæt forbindelse til byens liv og præget af miljøet omkring havnen med sejlbåde og industrihavn, står universitetsbyggeriet som et fyrtårn for bæredygtige tiltag i byggeri – både i forhold til miljø, økonomi og social bæredygtighed.

Universitetsbyggeriet rummer fire fakulteter og er fordelt på tre internt forbundne bygninger. Bygningskompleksets arkitektur tilpasser sig de ældre dele af Kalmars mindre skala og bliver dermed også et universitetsbyggeri i menneskelig skala. Resultatet er et uddannelsesmiljø i forskellige højder, men med en gennemgående indre gade. Overalt i den velkendte gadetypologi har vi skabt åbne studiepladser og sociale mødesteder. Arkitekturen er dermed bygget op om en struktur, der gør det nemt at orientere sig i bygningerne. Samtidig sørger vi for, at der er rigelige mængder dagslys, der sikrer et optimalt indeklima i universitetsbygningerne. For at sikre let tilgængelighed og en åben arkitektur har vi integreret flere indgange til det indre gadeforløb. I den centrale bygning forbindes inde og ude via et nedsænket indre atrium og en tilsvarende udendørs gård skærmet af en amfiteatertrappe.

Universitetsbyggeri i menneskelig skala

Vi har samlet campus omkring et skærmet gårdmiljø, der forbinder campus med Kalmar havn. Gårdspladsen er udformet som en halvcirkel med amfi-siddepladser og direkte adgang til det indre atrium. Dermed skaber vi en glidende overgang mellem inde og ude med god plads til sociale begivenheder. Her har blandt andet været afholdt koncert i forbindelse med Pride og velkomstarrangementer for kommende studerende. Universitetsbyggeriet understøtter samtidig Linné Universitetets stærke grønne profil. Arkitekturen er nemlig skabt ud fra en bæredygtighedsstrategi fokuseret på miljømæssig, økonomisk og social påvirkning af omgivelserne.

Inde i huset er de store træer et vigtigt bidrag til indeklimaet samtidig med, at de understøtter det sociale studiemiljø ved at være et naturligt samlingssted for de studerende. Bygningernes geometri er optimeret i forhold til dagslyset og solens skiftende placering i løbet af dagen. Det giver gode dagslysforhold i læringsmiljøet samtidig med, at det minimerer unødig opvarmning fra direkte sol på vinduesflader. Tagets solpaneler bidrager til at understøtte energiforbruget i bygningen. De blev taget i brug under byggeriet, så byggepladsen var drevet af solenergi. Tagene er grønne og huser insekthoteller, der bidrager til lokalområdets biodiversitet.

Verdensmål i universitetsbyggeriet

Linneaus universitetet i Kalmar er LEED guld certificeret og projektet tager dermed også højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, selvom det ikke er designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Svea Fastigheter, Sweden
Areal
22.000 m²
Årstal
2018
Beliggenhed
Kalmar, Sverige
Samarbejde
Tema Architecture & Landscape, WSP Group, Týrens
Billeder
Doug’n wolt, Christensen & Co
Brugere
Linné Universitet, Kalmar