Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

KTH Undervisningshus

Et finurligt fagmiljø

"Ambitionen har været at skabe et af KTH’s mest fleksible og innovative uddannelsesmiljøer. Samtidig har det været vigtigt ikke at gøre noget, der opleves som for high tech. Dette skal være et levende miljø, hvor alle er velkomne”

Forklarer KTH’s lokale projektleder, Sara Eriksson.

Det multifunktionelle undervisningshus til Kungliga Tekniska Högskola (KTH) i Stockholm er i sig selv et læringsredskab – et laboratorium, som kan bruges i undervisningen af fremtidens bygningskonstruktører og bygningsingeniører, der har deres daglige gang i bygning. Undervisningshusets facade lægger sig respektfuldt i tråd med KTHs hundredårige tradition for at bruge tegl, men de rødlige og grønne bæverhaletegl er samtidig et nutidigt energioptimeret twist, som lader historien række ind i fremtiden. Vi har designet læringsbyggeriet som et spiralforløb af oplevelser og mangfoldige rumligheder, der fungerer som en lærebog i praksis. Undervisningshusets er udført med let aflæselige konstruktioner og installationer, der gør det muligt at bruge bygningen direkte i undervisningen. Spiralforløbet lader de studerende fornemme de mange forskelligartede aktiviteter der foregår over alt i huset, og de mange visuelle forbindelser åbner op for et sanseligt møde med byggefagets anatomi. Samtidig bidrager det til kvaliteten af studiets faglige og sociale miljø.

Brugerinddragelse er fundamentet for undervisningshuset

Vi har i arkitekturen integreret brugernes behov i hver eneste kvadratmeter. Det multifunktionelle undervisningshus er skabt i tæt samarbejde med studerende, undervisere og administration på KTH. Gennem vores analyse og designproces, kvalificerende studieture og diskussioner med brugerne har vi i programmeringsfasen skitseret ambitionerne, og dermed sikret, at arkitekturen både er af høj kvalitet og fungerer som et aktivt undervisningsredskab. Med arkitektoniske greb understøtter vi et aktivt studiemiljø med social interaktion, og mulighed for fysisk at gå på opdagelse i fagenes mange muligheder. Resultatet er et undervisningshus med mange rumligheder, der skaber et finurligt, forskelligartet hus med store, lyse, små, stille, gennemsigtige, larmende, skrånende, underjordiske og mørke rum. Let aflæselige konstruktioner og en række sensorer samt installationer gør det muligt at eksperimentere med de fysiske rammer.

Undervisningshusets bæredygtige ambitioner

KTH er dybt involveret i udviklingen af nye miljøvenlige teknologier, og det nye hus afspejler dette høje ambitionsniveau og er certificeret Miljöbygnad GULD. Denne certificering stiller krav til en lang række tværfaglige kriterier. Vi har indfriet en ambition om at synliggøre disse mange initiativer for de studerende gennem bygningens let læselige tektonik og via sensordata fra husets drift til brug i eksperimenter og projekter. Det nye hus er et let og energioptimeret stålhus, beklædt med bæverhale tegl, der som materiale afspejler KTHs tradition, og som samtidig er et lettere materiale, der reducerer bygningens CO2 aftryk.

Verdensmål som del af Undervisningshus KTH

Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Akademiska Hus, Stockholm
Areal
3600 m²
Årstal
2017
Beliggenhed
Stockholm, Sverige
Samarbejde
WSP Group, Incoord, Wilke Wirén Luhr
Billeder
Christensen & Co
Brugere
KTH, Arkitektur og Ingeniører