Krudthuset
Krudthuset
Krudthuset
Krudthuset
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Krudthuset

Historisk arkitektur

Det fredede Krudthuset har en bevaringsværdig arkitektur, der fortæller sin egen historie. Bygningen er fra 1779 og blev oprindeligt brugt til opbevaring af krudt for flåden. Alderen har sat sine spor i bygningen, der bærer tydeligt præg af mange års ombygninger. Med vores transformation får bygningen nyt liv, så den fremstår rolig, inviterende og velholdt, men samtidig bevarer dens oprindelige arkitektoniske kvaliteter.

Krudthuset er det perfekte spot til kultur- og spisetilbud for danske og udenlandske gæster. Huset er placeret foran det nyere byggeri Twister og har udsigt over naturskønne Amager Strandpark. Vi har transformeret bygningen, så den kan imødekomme de mange gæster i forhold til organisering, akustik og design. Da Krudthuset blev fredet i 1984, var meget af bygningens indre allerede blevet ombygget. I projektet fører vi huset tilbage til dets oprindelige udtryk ved at genskabe forbindelsen til første sal med et åbent etagedæk. Etagedækket skaber kontakt mellem etagerne og giver huset plads til flere spisende gæster. Vi har desuden fritlagt de oprindelige trækonstruktioner for at åbne for oplevelsen af rummets stemningsfulde og rå karakter.

Transformationen puster nyt liv i historien

Bygningen har en rå og lukket karakter, der understreger husets oprindelige formål som krudtmagasin. Vores transformation af facaden fastholder og udbygger dette udtryk, så huset fortsat skiller sig ud i bylandskabet for sine unikke, historiske kvaliteter. Vi har givet det gamle hus ny puds, tagflade og støbejernsvinduer, der bevarer husets tunge fremtoning og samtidig optimerer dagslysforholdene. For at skabe et godt lysindfald i hele huset, har vi placeret nye vinduer centralt i gavlen på første sal.

De historiske krudthuse

Huset er et af seks robuste krudthuse, der blev opført på Amager mod slutningen af 1700-tallet som en del af Københavns befæstning. Efter et krudthus eksploderede nær Østerport i 1779, besluttede man at opføre nye krudthuse udenfor Københavns volde. Krudthuset er tegnet af Wilhelm von Hutt og Ernst Peymann, og det er et af fire tilbageværende krudtmagasiner på Amager. Husets kulturhistoriske værdi knytter sig især til bygningens arkitektur, der er repræsentativ for de andre seks oprindelige krudthuse og dermed en vigtig del af historien om Københavns befæstning. Fælles for husene er de teglstensbelagte tage, høje tagrejsninger, enkle grå facader og små vinduer, der gør krudtmagasinerne genkendelige i bylandskabet.

Areal
520 m²
Beliggenhed
Amager, København
Samarbejde
JPE rådgivning, Arktek Rådgivende Ingeniører, Diener & Diener Architekten