school expansion
Heerup Skole
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Heerup Skole

Specialskole

Den nye tilbygning til Heerup skole i Vanløse binder skolen sammen og giver den et lyst og imødekommende ansigt. Arkitekturen lægger sig som en naturlig tilføjelse til de gamle skolebygninger i en nyfortolkning af de arkitektoniske greb. I bygningen er der plads og rum til det tætte samarbejde mellem pædagoger og lærere og til forskellige læringssituationer i trygge rammer.

En naturlig skoletilbygning

Skolen er oprindeligt designet af Fritz Schlegel og består af røde længebygninger i to etager. Med vores skoletilbygning kan Heerup skole rumme endnu flere børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tilbygningen har to strukturer, der hænger sammen og er designet på baggrund af analyse af den eksisterende arkitektur. Den ene struktur er en moderne fortolkning af Schlegels toetagers længebygninger, mens den anden er et lavere hus med runde former, der forbinder længebygningerne. Den buede bygning bliver det nye ankomstområde og giver skolen en organisk front, der lader den oprindelige bevaringsværdige facade stå uberørt. De mange vinduer i indgangen giver bygningen en mere åben karakter end de ældre, murede bygninger og skaber en tæt forbindelse mellem ude og inde.

Trygge og rolige læringsrammer

I det nye organiske rum mellem bygningerne er formerne bløde og lyset naturligt. Eleverne kan finde ro og inspiration ved at kigge ud gennem de store vinduer til skolehaven, der ofte inddrages i undervisningen. Borde og stole skaber uformelle rum til samvær, og den gennemgående brug af varme træmaterialer skaber en hjemlig atmosfære. Huset er åbent med mange ovenlys og vinduer mellem rummene, men vi har også skabt afskærmede nicher, hvor børnene kan trække sig tilbage, hvis de får behov. Eleverne kan finde tryghed og base i garderober ved indgangen, der er tydeligt markeret med farve, så børnene kan finde derhen på egen hånd. Fra garderoben kan eleverne trække ind i de små undervisningsrum, hvor de får støtte og læring i mindre grupper.

På første etage er der både fys-ergo funktioner til børnene og personalerum til lærere og pædagoger. I terapi- og træningsrum laver eleverne motoriske øvelser og aktiviteter med støtte fra skolens terapeuter. Afdelingen er klart afgrænset fra personaleområdet, så skolens medarbejdere får deres eget space, hvor de kan slappe af og tale uforstyrret. Tværfaglighed er centralt på specialskolen, hvor lærere og pædagoger samarbejder tæt om at skabe tilpassede undervisningsplaner for hver enkelt elev. Det er derfor vigtigt, at de har optimale rammer for åben dialog og ro til at gå i dybden med udfordringer og løsninger. Arkitekturen understøtter dette gennem nicher og loungeområder, der er behagelige at opholde sig i mange timer ad gangen.

Bæredygtige tiltag

Projektet har store ambitioner for bæredygtighed. Skoletilbygningen er et CLT-byggeri, hvor alle de bærende konstruktioner er lavet af træ. Projektet certificeres til DGNB Guld, og vi har løbende lavet LCA beregninger. Vi har brugt LCA’erne som pejlemærker i vores design for at nedbringe bygningens CO2-udledning.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
1610 m²
Årstal
2024
Beliggenhed
Vanløse, København
Samarbejde
Matters, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører, STED Landskab
Brugere
Heerup Skole specialskole