DTU Risø
DTU Risø
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Risø

Fremtidssikret campus

Udvidelsen og transformationen af DTU Risø skaber én sammenhængende campus med grønne haverum og et levende studie- og forskningsmiljø. Arkitekturen skaber en afslappet atmosfære ved at blande det genkendelige med det nyskabende, så afdelingen samtidig fremstår moderne. Nye topmoderne kontorer og forskningsfaciliteter understøtter et godt arbejdsmiljø og den vigtige forskning i bæredygtig energi.

DTU Risø ligger naturskønt i grønne omgivelser og med hav til alle sider. Siden 2012 har DTU Risø været den samlede campus for Institut for Vindenergi – et stærkt forskningsmiljø, der samler alle forskerne på ét sted, så de let kan udveksle idéer og udvikle ny viden. Det færdige byggeri rummer moderne faciliteter, der styrker forskningen i fremtidens energiform. De nye bygninger er både en fortsættelse og nyfortolkning af æstetikken fra den eksisterende campus, der er karakteriseret ved gule mursten. Vi har fastholdt dette design i den endelig projektering.

Kvalificering af designet

I det endelige byggeri har vi bearbejdet og videre udviklet designkonceptet blandt andet i forhold til installationer og valg af materialer. I projektforslaget er der truffet endelige beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle og tekniske kvaliteter. I forbindelse med den endelige projektering af designet har vi blandt andet håndteret grænsefladerne mellem arkitektur, funktion, æstetik og tekniske løsninger. Det vil sige, vi har tilpasset designforslaget, så det blev bygbart og kunne realiseres i totalentreprise med fokus på brugerbehov og tekniske krav.

En moderne transformation

Renoveringen af bygningerne 100, 101 og 125 skaber et mere moderne og funktionelt forskningsmiljø, hvor funktionerne er adskilte, men med mange kig på tværs i bygningen. Vi har på baggrund af designforslaget skabt og gjort designforslaget bygbart, så det kunne realiseres og den endelige udformning af laboratorie- og forskningsmiljøer lever op til bygherres krav og kunne idriftsættes. Laboratorierne skaber et bedre arbejds- og studiemiljø. Vægge til kontorerne er af glas, så lys kan vandre gennem bygningen og så husets brugere oplever aktiviteten i bygningen.

Nære haverum

I de nye bygninger, bygning 123, 171 og 170, har vi projekteret og gjort designforslaget realiserbart. De topmoderne laboratorier og værksteder er til forskning og test. Ud over, at faciliteterne overholder alle funktionelle krav, er de høje, rummelige og behagelige at opholde sig i mange timer ad gangen. Der er desuden skabt nye havemiljøer af 1:1 Landskab mellem bygningerne, der gennem materialer og beplantning understøtter sammenhængen mellem sektionerne. I haverummene er der plads til alt fra uformelle møder og pauser til længere ophold og testpladser.

Den nye front til DTU Risø

Den nye bygning 171 er synligt fra hovedvejen og et tydeligt kendetegn på turen gennem fjordlandskabet. Bygningens imødekommende ankomstplads med haverum leder brugeren videre ind i bygningen.

I projektet er der fokuseret på at renovere de eksisterende faciliteter i videst muligt omfang for at spare på materialerne ved nybyg. I de nye bygninger har vi i projekteringen prioriteret robuste og slidstærke materialer, så husene er nemme at vedligeholde. Det bidrager til at bygningerne har et godt indeklima med materialer, der ikke afgiver skadelige mængder af støv og luftarter.

Laboratorie

Bygningen har gennemgået en udvidelse og transformation som forbinder campus gennem grønne haverum, et levende studie- og forskningsmiljø og et forenet arkitektonisk koncept. Arkitekturen skaber en afslappet atmosfære ved at blande det genkendelige med det innovative. Nye moderne kontorer og forskningsfaciliteter understøtter et godt arbejdsmiljø og den vigtige forskning inden for bæredygtig energi.

Bygherre
Bygningsstyrelsen
Areal
Nybyg: 4.700 m2, Renovering: 2.450 m2
Beliggenhed
Risø, Roskilde
Samarbejde
NORD Architects, BAM Danmark, Norconsult, Langvad Arkitekter, 1:1 Landskab
Billeder
Niels Nygaard
Brugere
DTU