Hal C
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Hal C

En rød reinkarnation

”Den røde facade og det stramme og rolige ydre samler hallen. Skodderne er et stærkt arkitektonisk træk, der referer til Holmens historie, og Hal C er nyskabende i forhold til sin funktion. Arkitekterne har været bevidste om og er lykkedes med at håndtere detaljeringen af interiøret, som man ellers ikke ser i en sportshal. Christianshavnerne har fået mere end blot en sportshal – de har fået et moderne forsamlingshus og et unikt byrum.”

Beskrivelse af projektet fra dommerkomiteen, Københavns Kommunes Bygnings Præmiering.

Ved Christianshavns Stadsgrav ligger Hal C, der fungerer som multihal for Christianshavns Gymnasium, stedets mange sportsklubber, skoler og foreninger. Hal C er beklædt med rødmalet træ, som refererer til Holmens mange historiske rødmalede træbygninger og bådhuse. Hallens store skodder skærmer for solen og inviterer til en pause ved kanalen. Inde er Hal C en præcis, lys ramme for et væld af aktiviteter. I den dobbelthøje foyeren ligger et uformelt caféområde sammen med alle husets service funktioner. Herfra får sportsudøvere og gæster udsyn til hallens aktiviteter via en gennemgående glasvæg. Omklædningsrum, fitnessareal og mødelokaler er organiseret som stablede bokse i forskellige overflader som rå beton, krydsfiner og sortmalet træ. På første sal ligger en dansesal, med spejlvæg og beklædt med asketræfinér, et åbent fitnessområde og et stort åbent mødelokale, med udsigt hele vejen ind til Skuespilhuset. Langs stadsgraven, er de indvendige tribuner transformeret til et landskab af forskudte siddeplateauer, hvor kajakker kan gøre holdt.

Et samlingssted for indendørssport og livet omkring den

Med Hal C’s placering ud til Laboratoriegraven, er sportshallen samlingssted for både indendørssport og livet omkring den. Stadsgraven er en del af Københavns Blå Rute, så forbipasserende kajakker kan pitstoppe i vandkanten og tage et hvil på det terrasserede landskab af forskudte siddeplateauer i træ, der går helt ned til vandkanten. Langs facaden er der siddepladser i nicherne mellem de store røde skodder. Her kan forbipasserende let tage et hvil i solen og få udsyn over vandet og indkig til livet inde i hallen. Trætrappen fortsætter ind i Hal C, hvor den fungerer som siddetribuner, der går direkte over i sportshallens trægulv.

Bæredygtighed og verdensmål i Hal C

Udover et fokus på at skabe et rart miljø i hallen, har vi også vægtet at sikre en arkitektur med lavt energiforbrug til elektrisk belysning. Hal C har derfor et usædvanlig lavt energiforbrug og opfylder energikravet 2015. Hal C er er en af de få sportshaller i København, hvor naturlig belysning gennem dagslys er en del af hallens arkitektur. Dagslyset er styret bl.a. gennem ovenlys og ved hjælp af skodderne, der omgiver de store vinduespartier i facaden. Ved behov kan skodderne langs facerne også lukkes til, så hallen mørklægges helt. Hal C tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
2450 m²
Årstal
2014
Beliggenhed
København, Danmark
Samarbejde
1:1 Landskab, Rambøll
Billeder
Adam Mørk, Torben Eskerod
Priser
  • Vores multihal Christianshavn Sport Center har vundet Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2014