Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Bygning 127

Et fleksibelt fagfællesskab

Bygning B127, som huser Institut for Bygningsdesign, har en fleksibel arkitektur, hvor der er plads til instituttets foranderlige karakter. Arkitekturen transformerer grundlæggende, men respektfuldt, DTUs oprindelige udtryk, og designet leger med modsætninger mellem ude og inde, lukket og åbent, transparens og refleksion, flader og dybde. Udvendigt er facaden nyfortolket i guldeloxeret aluminium, sort stål og mørke glasflader, mens husets åbne indre gør op med DTUs lange korridorer og kontorer. Den indre gade er husets tyngdepunkt med plads til formelle og uformelle møder. Grupperum, holdlokaler og projektrum er placeret på første sal. Som inspiration for de studerende viser den ekstroverte bygning det moderne byggeris kompleksitet frem ved at eksponere sine konstruktioner og installationer. I stuen åbner store glaspartier den indre gade mod omgivelserne, hvor den sydlige frugthave bliver en del af bygningens atmosfære.

Fleksibel arkitektur og fællesskab

Vi har udviklet et fleksibelt hus, som tilbyder relevante læringsmiljøer, der spænder fra store åbne rum og fælles studiezoner til mindre grupperum og nicher til fordybelse. Den fleksible arkitektur tilbyder derfor læringssituationer som spænder fra tværfagligt fællesskab til individuelt fokus. Inspireret af tidligere tiders industrihaller udgør husets indre en arkitektonisk klar ramme. Her er der plads til frie konfigurationer af læringsmiljøet, som over tid kan gennemgå mange udviklingstrin, uden at husets overordnede konstruktion ændres. Som læringspointe er byggeriets mange lag og dele synlige. Gennem eksponering af skærmende, bærende og afstivende konstruktion samt synlig indvendig aptering og installationer understøttes undervisning i moderne byggeri. For at styrke de studerendes tilhørsforhold har vi i stueetagens ført den udendørs passage parallelt med den indre gade. På den måde får de studerende en direkte forbindelse til læringsmiljøet, uanset om de er inde eller ude. Det giver de studerende rig mulighed for at trække udenfor når vejret er godt, uden at de bliver afskåret fra undervisningsmiljøet i bygningen.

Verdensmål i bygning 127

Da projektet er udført før verdensmålene blev formuleret i FN er der ikke nogle løsninger, der er designet specifikt til at adressere målene. Vi har dog arbejdet med bæredygtige tiltag i projektet, og disse adresserer følgende verdensmål: verdensmål 3: sundhed og trivsel, verdensmål 4: kvalitetsuddannelse, verdensmål 7: bæredygtig energi, verdensmål 8: anstændige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund og verdensmål 17: partnerskaber.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal
2000 m²
Årstal
2013
Beliggenhed
Lyngby Campus, DK
Samarbejde
E. Pihl & Søn, Niras
Billeder
Adam Mørk
Brugere
DTU - Building Design