terminal architecture
terminal architecture
terminal architecture
terminal architecture
terminal architecture
terminal architecture
terminal architecture
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Københavns krydstogtterminaler

Et vartegn for dansk design

”Krydstogtterminalerne er enestående i forhold til deres funktion. De har et sagligt, industrielt udtryk, der balancerer fint med funktionen… De elegant opslidsede facader, der kun rører jorden med spidserne er udført i smukt gråtonede materialer, der giver dynamiske lysindfald, rummelighed og variation.”

Dommernes motivation for at tildele projektet Københavns Kommunes bygningspræmiering 2014

Ved Nordhavns 1200 meter lange krydstogthavn ligger tre de skulpturelle terminaler og skaber et markant vartegn ved indsejlingen til København. De tre karakteristiske krydstogtterminaler, som er inspireret af omgivelsernes maritime miljø, står ved kanten af havet som markante geometriske figurer udført i tranlucente materialer. Om aftenen lader terminalernes transparente facade det indre lys flyde ud over vandet, og terminalerne kommer til at stå som skibslanterner på kajen. Terminalernes facader er udført i gennemlyselig polykarbonat med indlagt perlemorseffekt, der giver en flimrende oplevelse af lyset – der minder om solens genspejling på havet. Terminalernes indre er præget af rå massive betonkonstruktioner, som danner en tung tektonisk knoglestruktur, der arkitektonisk spejler omgivelsernes industrielle udtryk. Her giver det rå geometriske udtryk terminalerne et stærkt udtryk, som understøtter Danmarks profil som designnation.

Terminalerne er ramme for kultur

I sommersæsonen danner terminalerne ramme om intensive krydstogtaktiviteter, og hundrede tusindvis af turister og besætningsmedlemmer, fra mere end 140 lande, benytter faciliteterne i løbet af sæsonen. For at skabe plads og et behageligt transitområde med stor fleksibilitet er terminalerne indre indrettet med store konstruktive spænd, og robuste materialer. I designet er dette blevet til arkitektoniske kvaliteter, hvor de rå beton konstruktioner fremviser hallernes anatomi, og skaber en stærk identitet med klare referencer til den skandinavisk design tradition. Uden for krydstogtsæsonen, giver det fleksible bygningsdesign mulighed for, at terminalerne kan bruges som ramme for kulturelle events, koncerter og udstillinger. Terminalerne har blandt andet dannet ramme for den live-transmitterede Danmarksindsamling og for Copenhagen Fashion Week.

Vartegn for en grøn by

Terminalerne har grønne sedumtage. De grønne tage holder på regnvandet, øger biodiversiteten og forøger tagmembranens levetid. Samtidig er designet udformet sådan, at de grønne tage, med deres vareriende hældninger, skaber bygningernes markante geometriske form. De synlige grønne tage har også en signalværdi, i det terminalerne er krydstogtgæsternes første møde med København, som allerede ved kajkanten introduceres som en grøn by. Terminalerne er forsynet med naturlig ventilation, med selvregulerende luftindtag i facaderne og afkast i taget. Terminalerne er designet med ca. 2.400 m2 solcellepaneler, placeret på de sydskrånede tagflader for bedst muligt at høste solen og facadens polycarbonat materiale har gode energispecifikationer ift. produktion.

Verdensmål i projektet

Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats, 17: Partnerskaber for handling.

Bygherre
By & Havn
Areal
10.000 m²
Årstal
2014
Beliggenhed
Nordhavn, DK
Samarbejde
Thing & Wainø Landscape, SWECO
Billeder
Adam Mørk, Tap1
Brugere
Copenhagen Malmø Port (CMP)
Priser
  • Vores krydstogtterminaler i Nordhavn har modtaget Københavns kommunes bygningspræmiering 2014