Rådhus Hjortespring city hall
Hjortespring city hall
Hjortespring city hall
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Hjortespring

Åbent Rådhus

En enkel og skulpturel pavillon i en have, har været inspirationen til og grundtanken i det konkurrenceforslag, vi har skabt til det ny rådhus Hjortespring. Et stille og poetisk hus, der med sit enkle udtryk virker på en gang roligt og markant i den omgivende by. Den enkle struktur med gentagelserne langs facaden sammen med den markante hovedindgang, skaber et hus, der er åbent og inviterende. Rådhuset er tænkt som et mulighedsrum – en fleksibel struktur, der imødekommer og tilgodeser forskellige ønsker, behov og brug. Det er et sted, der giver plads og rum til valgmuligheder og som er fleksibelt og fremtidssikret.

Rådhusets placering og de mange kig til omgivelserne og gennem bygningen samt den indvendige have, fletter inde og ude sammen. Vi har med dette forslag, skabt en arkitektonisk ramme af høj kvalitet. Bygningen vil både være et behageligt sted at arbejde og være et hjemligt og imødekommende miljø, hvor den enkelte borger trygt kan henvende sig. Det er et rådhus, som favner naturen og som i kraft af sin skala, materialitet og atmosfære skaber en imødekommende og velkommende stemning – et rådhus for alle.

Rådhuset har en tydelig opdeling mellem offentlige, delvist offentlige og private zoner. Vores klare disponering af bygningen betyder, at den enkelte borger har mulighed for at bruge en stor del af rådhusets funktioner både i og udenfor åbningstid, samtidig med at medarbejderen uforstyrret kan udføre sit arbejde i trygge rammer.

Den tydelige formidling af bygningens funktioner ses bl.a. allerede, når man nærmer sig rådhuset, hvor hovedindgangen er tydeligt markeret. På samme vis er rådhusets indre klart struktureret og materialerne angiver tydeligt fællesarealerne i loungen, hvor den varme glød i træet på væggene bidrager til at skabe en hjemlig og rolig varm atmosfære.

I projektet har vi udviklet et koncept, der adresserer verdensmålene 10: Mindre ulighed, 7: Bæredygtig energi, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, 15: Livet på land og 3: Sundhed og trivsel. Vi har lavet en række tiltag og screenet hvordan disse bidrager til verdensmålene. I designet har vi fokuseret på at skabe åbenhed og transparens til bygningen og omgivelserne. Mange vinduer giver bygningen en naturlig belysning og inviterer borgere indenfor, hvilket styrker den lokale deltagelse i beslutningsprocesser. Bygningen er i et plan, hvilket skaber lige adgang for alle borgergrupper og giver let adgang til projektets mange grønne arealer. De grønne arealer er opholdsrum for både medarbejdere, borgere og den lokale biodiversitet. Medarbejdernes nemme adgang til grønne arealer og vores fokus på behagelige materialer og møbler inde i huset skaber et hjemligt og godt arbejdsmiljø.

Bygherre
Herlev Kommune
Areal
1750 m²
Årstal
2019
Beliggenhed
Herlev
Samarbejde
BNS, Norconsult