Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

TÆNK

Kundens Behov

TÆNK’s værdier har menneskets velvære i centrum. Når organisationen voksede ud af sit daværende lejemål i København K og flyttede til Nørrebro,- i en bygning fra 1857 , oprindelig bygget til Nordisk Metalvarefabrik, – var det derfor naturligt at efterspørge en indretning der vælger fornuften og bæredygtigheden til.

Et sted som var funktionelt, hvor man kunne føle sig veltilpas, og som gav muligheder både for koncentreret, individuelt arbejde såvel som vidensdeling og socialt samvær.

Vores Løsning

Med afsæt i TÆNK´s værdier, brugerinput i form af workshops og dialogmøder samt bygningens kvaliteter og muligheder, blev der udarbejdet et koncept – ”Det fornuftige valg”- der lagde grunden for en funktionel og identitetsfuld indretning. 

Indretningen er bygget op omkring funktionelt, velafprøvet design, bæredygtige materialer og økonomisk rentable løsninger. Simpel geometri bliver brugt som elementer i indretningen. Der skabes hermed sammenhæng mellem TÆNK´s visuelle identitet og arbejdspladsens fysiske rammer. 

En harmonisk farvepalette inviterer til et roligt arbejdsmiljø og som supplerer TÆNK´s grønne farve uden at dominere 

For at gøre det nemt at tage det rigtige valg i løbet af arbejdsdagen blev der med hjælp af farvesætning og møbeltypologier etableret tydelige zoner i indretningen med hver deres funktion og under hver sit tema: 

Eksekvering – Opladning – Fordybelse – Interaktion

Hermed løste vi den udfordring man havde frygtet at få, ved at flytte fra opdelte, mindre kontor til at sidde i større, åbne lokaler sammen. Indretningen nudger til bestemte funktioner i kombination med de leveregler der er sat op for hvert område.