environmental centre
environmental centre
environmental centre
environmental centre
environmental centre
environmental centre
environmental centre
environmental centre
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Miljøcenter Nordhavn (KMC)

Kamelen ved havet

”Bygningens overraskende æstetiske greb, sammenholdt med en tydelig intention om at udgøre en innovationsplatform for nye designløsninger og cirkulære økonomier, løfter sig højt over den traditionelle arkitekturs "de facto" strategi. Forskønnelses prisens komite håber, at byggeriets aktører vil lade sig inspirere af Miljøcenter KMC Nordhavn. Christensen & Co har med centeret skabt den smukkest tænkelige symbiose mellem æstetik og bæredygtighed.” – Motivering for udvælgelse af KMC Nordhavn som vinder af Hovedstadens Forskønnelses Arkitekturpris 2013.

Ved Øresund, på kanten af havet, ligger Miljøcenter Nordhavn (KMC) – Københavns Kommunes nye miljøcenter. Miljøcenteret vokser frem med sin rustrøde facade i cortenstål, og sin karakteristiske skulpturelle silhuet i den udstrakte horisont. Taget er belagt med græstørv, træer og buske, mens det indre står som en levende og lys kontrast til de barske, ydre omgivelser. Miljøcenter Nordhavn er integreret i det omkringværende landskab, samtidig med at det er et tydeligt menneskeskabt objekt.

Miljøcenter Nordhavn lægger op til tværfaglig synergi

Miljøcenter Nordhavn danner ramme om en dagligdag for administration, mandskabsbygning samt tilhørende værksteder. For at tilgodese alle brugerne, har vi designet miljøcentrets indre med kontorafsnit for medarbejdere, laboratorier, omklædningsrum, to store værksteder samt garager og lagerlokaler. Her lægger arkitekturen op til tværfaglig synergi mellem centerets mange, forskellige faggrupper, som spænder fra ingeniører til gravemaskineførere. Inventar i krydsfiner, vægge af beton og gulve i flydemørtel dominerer bygningens indre. Miljøcenterarkitekturens markante zigzag-formede skulptur tager udgangspunkt i de forskellige rums særlige krav til højde og rumlighed. Vi har designet nul-energibyggeriet med store tagvinduer, der skaber et behageligt ovenlys, der sammen med de omhyggeligt placerede facadevinduer, som indrammer landskabets åbne vidder, skaber særdeles gode dagslysforhold i kontorområdet. Dermed bliver kontorafsnittet en fredelig oase i det større viltre landskab, mens værkstederne medspejler de rå betongulve og robuste konstruktioner.

Miljøcenter Nordhavn, det første DGNB-certificerede hus

Passive løsninger i forhold til placering af bygningen, sikrer miljøcentret en bæredygtig profil, med et lavt energiforbrug. Huset producerer mere energi end det forbruger, og miljøcentret er det første DGNB-certificerede hus efter pilotfasen for DGNB systemet i Danmark. Nul-energibyggeriet kombinerer passive og aktive energitiltag ud fra en helhedsbetragtning, om at bæredygtighed både omfatter det energimæssige, materialemæssige og sociale aspekter. Den nødvendige energi leveres af geotermisk energi fra mange kilometer rør under den sorte asfalt foran huset samt af solpaneler og solceller, som er integreret i tagets skrånende flader.
Med de nævnte tiltag, det grønne græstag, de indre træer og plantevæg, der renser luften for støv og andre skadelige partikler i et støvbelastet jorddepots område, udgør Miljøcenteret Nordhavns høje arkitektoniske kvalitet, det første skridt på vejen mod en ny bydel i Nordhavnen.

Verdensmål i Miljøcenter Nordhavns arkitektur

Projektet adresserer verdensmål 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats, 15: Livet på land, 17: Partnerskaber for handling.
Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene.

Bygherre
By & Havn
Areal
1763 m²
Årstal
2013
Beliggenhed
Nordhavn, Danmark
Samarbejde
SWECO
Billeder
Adam Mørk
Brugere
Miljøcenter Nordhavn
Priser
  • KMC Nordhavn, Københavns kommunes miljøcenter, har vundet Hovedstadens forskønnelsespris 2013