Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Lund Rådhus

Krystalklart samlingspunkt

Som skulpturel krystal lever Lund Rådhus op til ambitionerne om at være en fleksibel lavenergibygning, der imødekommer byens borgere. Mellem Lunds gamle bymidte og et stort parkområde markerer rådhuset sammenhængen mellem by, jernbane og park. Bygningen huser Lunds kommunale administration og har offentlig adgang til reception og medborgercentrum i stuen. Rådhusets høje grad af åbenhed og transparens understøtter bygningens funktion som socialt rum, hvor byens borger og kommunens ansatte mødes i et fælles galleri. Husets tyngde er placeret mod den gamle by og parken, hvor frodigt liv flyder ind i gennem glasfacaden. Fra stuen er der kig til alle rådhusets kontoretagerne, som har en dybde, der sikrer at gæster ikke føler sig overvåget når de færdes i huset. Fra caféen og tagterrasserne øverst i huset er der udsigt over Lunds gamle bydel.

Et ambitiøst rådhus

Sunde, miljøvenlige materiale og et avanceret energikoncept, med naturlig ventilation, solenergi, grundvandskøling og grønne tage, gør Lund Rådhus til et af Sveriges mest energioptimerede rådhus. Da projektet stod færdigt før verdensmålene blev formuleret i FN er rådhuset ikke designet som svar på verdensmålene, men løsningerne adresserer flere af målene. Det store fokus på bæredygtige materialer, energioptimering og geometrisk optimering af arkitekturen er stadig relevante for vores arbejde med verdensmålene. Projektet berører følgende mål: Verdensmål 3: Sundhed og velvære, verdensmål 4: kvalitetsuddannelse, verdensmål 7: bæredygtig energi, verdensmål 8 ansvarlige jobs og økonomisk vækst, verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion.

Bygherre
Lunda Fastigheter
Areal
13.500 m²
Årstal
2014
Beliggenhed
Lund, Sverige
Samarbejde
Rambøll (SE), Structor
Billeder
Adam Mørk
Brugere
Lund Kommune