university learning environment
university learning environment
university learning environment
university learning environment
university learning environment
university learning environment
university learning environment
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Compute Bygning 324

Et mikrocampus

”DTU har med denne bygning udvist et meget stort engagement i at opnå arkitektonisk vellykkede nybyggerier i forbindelse med fortætning af området og i respekt for DTU’s eksisterende bygninger og helhedsplan.”

Dommerkomiteens udtalelse om vinderprojektet.

DTU Compute er et nyskabende, mættet læringsmiljø til Institut for Matematik og Computer Science. Her mødes universitets høje ambitioner med innovative arkitektoniske løsninger, der skaber et aktivt læringsunivers med fokus på fællesskab. Arkitekturen stimulerer og styrker den videnskabelige udveksling, det videnskabelige arbejde og det lærende menneske. Bygningens indre er delvist synlig bag sandblæst, hvidt og transparent glas. I stueetagen ligger avancerede undervisningslokaler og bevæger man sig op i højden finder man kontorer og mødelokaler. Alle husets funktioner er organiseret i otte tårne, der er omgivet af et stort åbent miljø med øer af specialdesignede studiepladser i asketræ. I de dagslysmættede lokaler er lyden blød, og under de skrå ovenlysvinduer løber lette gangbroer mellem kronerne på 22 stedsegrønne træer, der stimulerer indeklimaet i den komplekse bygning. Alle elementer i det intense åbne hus er organiseret for at stimulere det videnskabeligt arbejdende og lærende menneske.

En fælles grøn oase

DTU Compute er én sammenhængende grøn oase hvor træer skaber variation og afgrænsede rum til læring og fordybelse for både studerende og forskere. Vi har skabt arkitekturen så den skaber grobund naturlige møder mellem studerende og undervisere. Trækronerne danner et let og naturligt skærmende loft over studiepladser bestående af special designet inventar, der er nøje placeret for at understøtte sociale rum og skabe plads til individuel fordybelse. Træer er symbol på liv, læring, visdom og erfaring. Det lader vi på DTU Compute, være udgangspunktet for alle sociale møder mellem studerende, undervisere og forskere. Bygningens indre landskab flyder sammen med landskabet omkring bygningen, og træerne inde skaber en naturlig forbindelse til egetræerne ude på DTU’s campus. Samtidig bidrager træerne til husets bæredygtige ambitioner, da de frigiver ilt til omgivelserne og sikrer de bedste forudsætninger for et godt indeklima. Et koncept vi kalder Botanical Engineering.

DTU Computes ambitiøse tag

DTU Compute’s bæredygtighedskoncept består af passive og naturlige løsninger, herunder træernes bidrag til iltniveauet i bygningen. På tagfladerne høster solceller solens stråler og bidrager til bygningens varme- og elforbrug, og DTU Compute er designet til at være en 0-energibygning. Når energien fra solvarmeanlægget ikke er tilstrækkeligt, trækkes der supplerende energi fra hovedforsyningsledninger og når der er overskudsproduktion, leveres der energi til hovedforsyningsledninger. På taget har vi desuden designet regnvandsbeholdere, som samler regnvand til forskellige formål. Vandet opsamles via tagnedløb og anvendes til at opretholde vandstanden i bassiner, vanding af træer og til toiletskyl i bygningen.

DTU Compute med fokus på verdensmål

Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 12: Ansvarligt forbrug og produktion og 17: Partnerskaber for handling.

Laboratorie

Bygningen er indeni en slags mikro-campus. Et sammenhængende forsknings- og læringsunivers, som forenes af fællesrummet med de store træer. Ned til den mindste detalje er der taget højde for de mange forskellige processer og situationer, der er en del af det videnskabelige arbejde med læring og tværfaglig innovation.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal
4700 m²
Årstal
2013
Beliggenhed
Lyngby Campus, DK
Samarbejde
Kragh & Berglund, Anders Christensen, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma
Billeder
Adam Mørk, STAMERS KONTOR
Brugere
DTU - Compute
Priser
  • Uddannelsesbygningen DTU-Compute har vundet Lyngby-Taarbæk kommunes arkitekturpris for god og værdifuld arkitektur 2015.