B357 interior
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Bygning 357

Rum til vidensdeling

Forskellige zoner understøtter de studerendes arbejde før og efter undervisning. Elever og undervisere kan samles ved store egegavlborde, eller arbejde i mindre grupper i de bløde møbler hvorfra der er udkig til de tilstødende grønne områder.

Vi har indrettet studieområde i DTU B357 Elektromagnetisk testcenter. Bygningen er hjemsted for studerende og forskere ved DTU Elektro instituttet og den rummer i alt fire nye laboratorier, tre radiodøde laboratorier til forskellige typer af antennemålinger samt et skærmet rum til målinger af millimeterbølge komponenter og kredsløb. Derudover har testcenteret et stort undervisningslaboratorium med tilhørende studiemiljø. Denne kombination af speciallaboratorier og sociale læringszoner understøtter tværfaglighed i miljøet. Her kan forskere, erhvervsfolk og studerende færdes naturligt blandt hinanden.

Wayfinding i indretningen af B357

De studerende ankommer til bygningen gennem en tydelig grønmalet indgang. Den grønne farve er valgt for at skab en markant visuel ankomst, der er genkendelig, og derfor gør det nemt for de studerende at finde vej rundt på campus. I indgangen hænger en specialfremstillet lampe, ”Electromagnetic Fields and Waves”, over en buste af H.C. Ørsted, som i almindelighed tilskrives opdagelsen af elektromagnetismen1820. Ørsted har siden sin opdagelse fortalt, at tanken om relationen mellem elektricitet og magnetisme blev særligt levende for ham under en række forelæsninger i foråret 1820. Efterfølgende eksperimenterede han med at sende en stærk udladning gennem en fin platintråd og observerede, at en magnetnål, kom i bevægelse som resultat af udladningen. Busten og lampen fungerer derfor både som wayfinding elementer, der markerer indgangen til bygningen, og samtidig er de udvalgt som designelementer, der refererer til den forskningstradition, som videreføres i bygningen.

Zoner til forskellig brug

Når man som studerende, underviser, forsker eller gæst ankommer i bygningen, går man direkte fra indgangen ind i et område med forskellige zoner, der understøtter de studerendes arbejde før og efter undervisning. Elever og undervisere kan her samles ved store egegavlborde, eller arbejde i mindre grupper i de bløde møbler hvorfra der er udkig til de tilstødende grønne områder.

Inventaret er udviklet til at indfri Danmarks Tekniske Universitets ønske om både at have møbler, som studerende kunne samles ved, fx ved en præsentation og møbler, som kan understøtte, at de studerende kan sidde på campus og fx færdiggøre opgaver. Derfor har vi designet både loungemøbler og møbler der minder om cafeinventar med høje borde. Da de studerendes arbejde primært foregår digitalt, har loungemøblerne indbyggede stik. De studerende kan dermed let sætte computere og mobiler til opladning mens de arbejder eller hænger ud.

Studiemiljøet er tilgængeligt for alle brugere af DTU Campus. B357 ligger overfor en kantine og rummet og studiemiljøet er et sted, hvor de studerende kan bruge før og efter undervisning.

Bygherre
DTU
Areal
360 m2
Årstal
2022
Billeder
Niels Nygaard
Brugere
Studerende og undervisere