Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Stockholm universitet

Campus Albano

”For at Sverige skal blive en førende forsknings- og vidensnation, har vi brug for et attraktivt campusmiljø, hvor mennesker og ideer kan mødes. Albano vil være et vigtigt mødested for forskere og studerende fra hele landet og vil medvirke til at styrke vores internationale tiltrækningskraft. ”

siger Helene Hellmark Knutsson, minister for videregående uddannelse og forskning.

I den nordlige del af Stockholm har vi ansvaret for to bygninger med undervisnings- og forskerfacili­teter. Byggeriet er en del af et 150.000 m² universitetsområde, som er centrum i videnskabshovedstaden, der forbinder Stockholms universiteter. Universitetsbygningerne ligger i et skrånende terræn mellem Albanovägen og Brunnsviken, hvor de som kæmpe trappetrin terrasserer ned fra 5 til 2 etager. ”Albanotrappan”, mellem bygningerne, er det samlende element og primær indgang til området. Mødepladser og indgange til undervisning er placeret på begge sider at trappen. En zone med atrium og grønne gårde, midt i bygningerne, lukker dagslyset ind og fremmer atmosfæren af nærhed med naturen. Bygningerne er klare volumener, hvor skalaen bliver brudt af facadens opdeling og rytme for at gøre husene levende. Byggeriets beliggenheden i Kungliga Nationalstadsparken sammen med et stærkt fokus på bæredygtige tiltag og biodiversitet er integreret i designet.

Campus Albano og verdensmål

Vi har arbejdet med bæredygtige tiltag på projektet. Det er ikke designet til at adressere verdensmålene, men vi har identificeret indvirkning på følgende med verdensmålene: verdensmål 3: sundhed og velvære, verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og verdensmål 17: partnerskaber.

Bygherre
Akademiska Hus, Stockholm
Areal
36.000 m²
Årstal
2020
Beliggenhed
Stockholm, Sverige
Samarbejde
Cedervals, BSK, Nivå Landscape AF (installations), COWI
Billeder
Niels Nygaard
Brugere
Stockholm Universitet