learning stairs
learning stairs
learning stairs
learning stairs
learning stairs
learning stairs
learning stairs
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Arenakvarterets Skole

Den åbne arena

Visionen for den nye skole i Arenakvarteret er at skabe en åben og inviterende skole, der i tæt samspil med Ørestad og den grønne fælled motiverer til læring, bevægelse, sundhed, kreativitet og innovation. Vi har taget udgangspunkt i ønsket om, at Arenakvarterets Skole skal være et lokalt kraftcenter for borgerne i bydelen og resten af København. Derfor er vores konkurrenceforslag fokuseret på at skabe en arkitektur, der er imødekommende og inviterer indenfor til et væld af aktiviteter og samvær både i skole- og fritiden.

Arkitekturen i Arenakvarterets Skole understøtter at lærere og elever har mulighed for at tænke ud over de traditionelle grænser for læring. Den understøtter et læringsmiljø med færre og mere flydende overgange mellem fag, aldersgrupper og undervisning. Det skaber mulighed for at realisere idéer, gentænke tavleundervisning, arbejde med projektorienterede forløb og ændre rammerne for læringen, hvis der er behov for det undervejs.

Arkitekturen skaber en ramme, hvor skolen er en dynamisk og myldrende ’by i byen’, hvor børn, unge og voksne har deres daglige gang. Arenakvarterets Skole er organiseret i to primære zoner: Plinten på niveau 0-1 og Terrassehuset på niveau 2-5. Plinten udgør skolens nederste fælleszone, hvor svømmehal, idrætshal, bevægelsessal, auditorie, madværksted, kantine og ungemiljø er placeret. Plinten rummer også udskolingens afdeling, administrationen og læringscenteret. Disse faciliteter kan tilgås via det dobbelthøje ankomstrum. Ved at have et dobbelthøjt rum, skaber vi et rumligt forløb, der angiver et tydeligt hierarki i fælleszonen. Centralt i ankomstrummet er en markant, orange læringstrappe, der både er trappe og mulighed for siddepladser til pauser eller undervisning. Læringstrappen kanter sig op gennem bygningen og giver adgang til Terrassehuset og de øvrige etager. Den centrale og multianvendelige Læringstrappe er en vigtig del af fællesskabet og kan bruges til alt fra gruppearbejde til koncerter.

Terrassehuset vokser op gennem Plinten og danner en fritliggende bygning i fire forskudte etager. Niveau 2 og 3 rummer indskolingen og de kreative værksteder, mens niveau 4 og 5 rummer mellemtrinnet/klubben, musiklokalet samt natur & teknologi.

De enkelte afdelinger i vores konkurrenceforslag til Arenakvarterets skole er veldefinerede. Hver afdeling har sit eget lokale samlingspunkt, hvor afdelingen kan mødes og dyrke fællesskabet. Læringstrappen og fælleszonens aktiviteter forbinder niveauerne og fungerer som mødested for alle husets brugere, således at fællesskabet på tværs af afdelinger og aldersgrupper styrkes.

Svømmehal og et hav af fritidsaktiviteter til Arenakvarterets Skole

I vores konkurrenceforslag har vi vægtet sammenhold og fællesskab, som kvaliteter, vi vil understøtte i arkitekturen. Fælleszonen er skolens hjerte. Her ankommer skolens brugere fra både syd og nord, hvorefter de bevæger sig gennem skolens mangfoldige arkitektur. Fælleszonen summer af aktiviteter dag og aften – eleverne kan motionere i svømmehallen, deltage i bevægelsessalens mange aktiviteter eller opholde sig i skolens store grønne område ’Den flyvende fælled’.  De ældre elever får et særskilt område kaldet Ungehjørnet, som ligger i direkte forlængelse af Kanalpladsen, hvor de kan socialisere og opholde sig efter en begivenhedsrig skoledag.

Det vigtigste karakteristika i vores konkurrenceforslag til Arenakvarterets Skole er, at den ikke kun stiller de fysiske rammer til rådighed. Vi skabt en læringsarkitektur, der skal give eleverne mulighed for at udfolde og udvikle sig. Det ses bl.a. i Forsøgshaven, Læringscenteret og i de mange kreative værksteder. Eleverne har mulighed for at udstille deres kunstværker i udstillingsarealet, producere videoer i filmstudierne, eksperimentere med 3D-print i skolens makerspace og benytte fælleskøkkenet. På den måde har vi skabt et læringsmiljø, hvor viden omsættes til handling gennem fysisk aktivitet, kreativ udfoldelse og muligheden for at visualisere og afprøve nye idéer.

Bæredygtige ambitioner

Vores konkurrenceforslag til Arenakvarterets Skole er skabt med øje for, at de fysiske rammer danner grundlaget for livslang læring og er med til at udvikle en bæredygtig verden. Eleverne lærer om bæredygtighed, energi og klima ved, at det helt naturligt indgår i deres hverdag – fx er affaldshåndteringen synlig, lærer og elever kan inddrage skolens egne solceller til læring om fremtidens energikilder, eleverne har mulighed for at dyrke og passe deres egne planter og de kan efterprøve klimaskærmens varmeisoleringsevne ved hjælp af et termogeografisk kamera.

Overordnet har vi i konkurrenceforslaget arbejdet med en bæredygtighedsstrategi, hvor sociale tiltag og læring indgår på lige fod med elementer der både berører bygningens energidesign, byggematerialer og klimaskærm samt affaldshåndtering, vandforbrug og et sundt indeklima. I vores konkurrenceforslag har vi dermed sikret, at Arenakvarterets Skole ville have integreret bæredygtige tiltag, der både vedrører sociale og miljømæssige aspekter af bæredygtighed. Blandt forslagets miljømæssige tiltag er et lavt energi- og vandforbrug, da de løsninger, vi har arbejdet med, blandt andet er optimeret i forhold til brugen af vedvarende energi, udnyttelse af naturlig opvarmning, belysning og ventilation samt genbrug af regnvand. De materialer, vi har arbejdet med, lever op til at være robuste, æstetiske, holdbare og vedligeholdelsesbesparende. Blandt andet har vi arbejdet med træ som et gennemgående materiale i hele bygningen blandt andet på facaden. Forslaget til skolearkitekturens indbyggede fleksibilitet gør bygningen fremtidssikret, da den kan tilpasses ændringer i fremtidens behov for læring.

Bygherre
Københavns kommune
Areal
17.500 m²
Årstal
2019
Beliggenhed
Ørestaden
Samarbejde
Kjaer & Richter architects, NCC, 1:1 Landscape, Lyngkilde Engineers, In_situ arkitekter maa
Billeder
EDiT - architectural visualization studio, Christensen & Co.