university furniture
university furniture
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Bygning 324

Studiemiljø under trækronerne

Bygning B324’s arkitektur, rum og indretning udfordrer forskere og studerende til innovative resultater. Bygningen er et laboratorium, hvor nye læringsmetoder udvikles og afprøves i erkendelse af, at nytænkning opstår i grænsefladen mellem studerende, forskere og bygningen. For at omdanne de traditionelle skel og faggrænser er vores inventar designet med fokus på fleksibilitet og multifunktionalitet. Åbenhed og interaktionen med IT er en naturlig del af fremtidens studie- og forskningsmiljø – og derfor centralt i vores design.

Bygning 324 danner ramme om undervisningszoner, studiemiljøer, kontorzoner og offentlige funktioner som udstillinger og lounges. Mellem zonerne er der grønne atrier med højt til loftet, hvor der er plads til tværfaglighed og fællesskab for studerende og forskere. Atriernes træer skaber en helt ny standard for indeklima og læringsmiljøer.

Vores specialdesignede inventar har et robust og enkelt udtryk og overflader som træ og tekstiler i kraftige farver. Inventaret er med sit unikke design en genkendelig rød tråd gennem bygningens zoner og rum, der skaber opmærksomhed, nærvær og varme i bygningen. Inventaret er ergonomisk korrekt og fleksibelt, så det let kan tilpasses nye behov i bygningen. Desuden har vi integreret specialdesignede lamper, opladerstik og opkobling til netværk i alle møbelenheder. Med inventaret bliver bygningen et nyt fysisk og digitalt mødested, hvor forskere og studerende mødes, diskuterer, udfordres og tænker nyt.

Inventar til forskellige zoner

I undervisningszonerne har vi skabt inventar, der både understøtter de studerendes behov og udfordrer dem indretningsmæssigt og virtuelt, så de får maksimal læring. Dette understøttes af inventarets fleksibilitet og en ny IT-grænseflade, der skaber større interaktion mellem undervisere og studerende – og de studerende indbyrdes.

Fra holdundervisningen kan de studerende bryde ud i break-out-zoner, der ligger tæt på undervisningszonerne under de høje træer i atrierne. Her er der plads til gruppearbejde og opgaveløsning. Vi har indrettet zonerne med møbelenheder, der hver har plads til seks studerende. Modulerne består af et bord med integrerede bænke rundt om, hvor de studerende kan se hinanden i øjnene og diskutere problemstillingen i dybden.

Touch-down-zonerne er placeret ved bygningens hovedindgange og kan både skabe rammerne for de studerendes egen forberedelse og det tætte gruppearbejde. Møblerne er indrettet som høje bænke i barstolshøjde og danner visuel og designmæssig overgang til break-out-zonerne.

Loungeområderne er placeret centralt i bygningen og kan bruges af både studerende, undervisere og besøgende. Zonerne har forskellige opholdsmuligheder, der kan bruges til pauser, ”venteværelse” for gæster, uformelt gruppearbejde og spontane diskussioner.

I stillezonerne er der plads til de studerendes fordybelse og selvstudie. En boks, udformet som en lille foret ”hule,” danner et rum i rummet, hvor man kan træde ud af det store fællesskab. I hver boks kan der sidde en eller to mennesker alt efter brugernes behov.

Kontorzonerne er indrettet efter udviklingen i forskningsmiljøet fra enmandsarbejde mod teamwork. Derfor er kontorerne indrettet i klynger til 6-12 personer. Kontorerne skal være fleksible og kunne indrettes individuelt til hver forsker. Vores møbelserie indeholder derfor forskellige enheder til opbevaring, garderobe og arbejdsplads, der let kan rykkes rundt. Alle enheder har den samme firkantede form, der kendetegner bygningen og resten af specialinventaret.

Bygherre
DTU
Beliggenhed
Kongens Lyngby, Danmark
Billeder
Adam Mørk