Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Grobund

Lærings- og aktivitetshus Nye

Grobund er socialt samlingspunkt for Nye bydel i det nordlige Århus. Et lærings- og aktivitetsbyggeri, hvor arkitekturen er designet til at udgøre et socialt kraftcenter for hele lokalområdet. Projektets idémæssige afsæt er en hyldest til naturen og de selvgroede fællesskaber og Lærings- og aktivitetshuset er designet til at danne et hængsel – en arkitektonisk forbindelse – mellem by og natur. Et sted der danner grobund for mangfoldige fællesskaber i og omkring naturen.

Skolearkitekturen til Grobund udgør en ’by i byen’, midt i naturen med tæt forbindelse til Nye bydel. Skolen er opdelt i mindre huse, der danner små klynger, som hver især har deres eget funktionelle særkende med musik, mad, kreativitet og bevægelse som omdrejningspunkt. Mellem husene ligger væksthuset som et naturligt centrum – et overdækket gårdrum, der er et lyst og frodigt fælles ’hjerte’. Væksthuset binder klyngerne sammen og trækker naturen med ind i bygningen. Her flyder byens gulv og naturens grønne flader sammen og iscenesætter den unikke placering og det ’Nye’ fællesskab.

Lærings- og aktivitetshuset markerer sig i byen med ’roof-top-tårnet’, der tager imod ved ankomsten og kan ses på lang afstand. Beslægtede trappetårne i mindre skala rummer overdækkede terrasser og værksteder og synliggør decentrale indgange. Overalt giver åbninger mellem husene udsyn til landskabet, byen og de nære uderum.

Grobund for at lære om naturen i naturen

Vi har arbejdet med et program, der skaber ideelle rammer for både skole, fritid og kulturliv. For at styrke både børn og voksnes kompetencer inden for kreativitet, kommunikation og samarbejde har vi udformet læringsmiljøet som et eksperimentarium, der summer af liv og hvor læring kan flyde frit mellem ude og inde. Rammerne er desuden skabt til at foreningslivet kan indgå på lige fod med lærings- og aktivitetsmiljøer.

Forbindelsen mellem ude og inde er central i projektet, og trappetårnene danner veldefinerede ude-læringsrum ved alle indgange og sikrer direkte udgang til nære udearealer fra alle etager. ’Lommer af natur’ mellem husene, grønne tagterrasser og tårnets roof-top gør naturen nærværende på alle planer. Udebaser spreder sig som ringe i vandet fra Væksthus og trappetårne til de grønne områder omkring bygningen. Her lærer børnene om naturen – i naturen. Landskabet er således en grundsten for skolen, hvor hele 20% af læringen skal foregå i de udendørs læringsmiljøer.

Bæredygtige ambitioner i huset

I Nyes lærings- og aktivitetshus er bæredygtighed en vigtig designdriver for at udvikle et robust og fremtidsorienteret hus. Her er en bæredygtige tankegang integreret som læringspointer, der er med til at guide brugernes adfærd. Derfor er integreret energidesign, ’kloge m2’, materialer- og konstruktioners performance alle nærværende kvaliteter i oplevelsen af et åbent og inviterende hus.

Bygherre
Århus kommune
Areal
14.000
Årstal
2024
Beliggenhed
Nye, Århus
Samarbejde
Kjaer & Richter architects, CC contractor, LYTT, AFRY
Billeder
EDiT, Christensen & Co, Kjaer & Richter.