Stejlepladsen Masterplan
Stejlepladsen Masterplan
Stejlepladsen Masterplan
Previous
Next
 • Thumbnails
 • Fullscreen
 • Go to text

Stejlepladsen Masterplan

Her det gror

”En enig dommerkomite finder forslaget sympatisk, enkelt og robust. Et forslag som har fundet en god balance mellem at være ambitiøst og realiserbart på samme tid. Alt i alt et samlet bud på en stærk og velfungerende ny bebyggelsesplan, som ikke findes andre steder i København”

citat fra offentliggørelsen af vinderforslaget.

Stejlepladsen masterplan er baseret på et arkitektonisk koncept med fokus på tæt lav bebyggelse. I projektet har vi integreret bæredygtige ambitioner som arkitektoniske kvaliteter i et lokalområde med plads til forskellighed og rum til selvbyg og co-creation. Projektet er bygget op omkring en moderne genfortolkning af lokalområdets unikke kvalitet. Disse kvaliteter har vi kondenseret under fire temaer: selvgroet mangfoldighed, relation til vandet, integreret erhverv og unik biodiversitet. Stejlepladsen Masterplan bygger ud fra denne analyse videre på stedets eksisterende struktur med klynger af byggeri i forskellig højde og karakter. Her bliver den klassiske københavnerkarré afløst af  klynger af byboliger, hvor arkitekturen skaber tæt forbindelse til omgivelserne. Boligerne varierer i højde, farver og facadematerialer, som bl.a. byder på træ og genbrugsmaterialer.

Arkitektur der styrker mangfoldighed

Stejlepladsen masterplan har selvgroet mangfoldighed som bærende tematik. For at styrke mangfoldigheden med arkitektoniske greb har vi indarbejdet fællesarealer med varierede boligformer som fx bofællesskaber og almene boliger. Ved at diversificere boligformerne understøtter Stejlepladsen arkitektur forskellige familiekonstellationer, indbyder til en bred aldersspredning i området og giver plads til at studerende og seniorer kan færdes på lige fod i den bilfri bydel. For at konkretisere dette mål om mangfoldighed på Stejlepladsen har vi arbejdet med otte dogmer for bydelen:

 1. Byg så tæt og lavt som muligt
 2. Understøt biodiversiteten og byg grønt og baseret på LAR
 3. Byg blandede ejerformer
 4. Understøt fællesskaber
 5. Skab plads til selvbyggere, en byggegruppe og selvgroede strukturer
 6. Skab en bilfri bydel
 7. Byg smart, bæredygtigt og billigt
 8. Fordel sol og vind lige.

Bæredygtige ambitioner og verdensmål på Stejlepladsen

Vi arbejder med bæredygtighed som gennemgående ambition på projektet, som skal certificeres til DGNB Guld. De otte dogmer for Stejlepladsen masterplan definerer de overordnede mål for projektet og følgender er succeskriterier: Mangfoldighed, cirkulær materialebrug, biodiversitet, boliger til overkommelig pris, fællesskab og arkitekturens skala. De otte dogmer er desuden knyttet til verdensmålene og løsningerne kommer til at bidrage med løsninger på verdensmål 2: stop sult, verdensmål 3: sundhed og trivsel, verdensmål 4: kvalitetsuddannelse, verdensmål 5: ligestilling mellem kønnene, verdensmål 6: rent vand og sanitet, verdensmål 7: bæredygtig energi, verdensmål 8: anstændige jobs og økonomisk vækst, 9: bæredygtig industri, innovation og infrastruktur, verdensmål 10: reducer ulighed, verdensmål 11: bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 12: bæredygtigt forbrug og produktion, verdensmål 13: klimahandling, verdensmål 14: livet i vand, verdensmål 15: livet på land, verdensmål 16: bæredygtige institutioner og verdensmål 17: partnerskab for målene.

Bygherre
By & Havn
Areal
72.000 m2
Årstal
2021
Beliggenhed
København, Danmark
Samarbejde
Urban Power / Kragh & Berglund / Artelia / Urban Creators
Billeder
Christensen & Co. Architects / Urban Power