Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

Nansensgade Ungdomsboliger

Arkitektur med sociale ambitioner

"Det har været ekstremt svært at finde et bæredygtigt område i København, og derfor er jeg så glad for at vi har fundet et sted. De fremtidige beboere vil få bedre boliger end de havde før, og de får samtidigt muligheden for at blive bedre integrerede i samfundet ved at bo med os her i byen".

Siger børne- og ungdomsbormester, Jesper Christensen (S).

I et af Københavns mest attraktive boligkvarterer ligger Nansensgade Ungdomsboliger. Bygningen er et fint lille infill med et kobberfarvet facaderelief af forskudte karnapper, som giver noget ekstra tilbage til byens rum. Den smalle bygning, på adressen Nansensgade 57, rummer ni 30 m2 etværelseslejligheder, alle med små karnapper, tekøkkener og eget bad. Hver etage har to lejligheder og opgangsbofællesskabet har fælles tagterrasse og gårdområde, hvor beboerne kan få adgang til private udendørsarealer. Bygningens markante udskudte karnapper er både et æstetisk og funktionelt nytænkende tiltag, som på den ene side bidrager til bygningens udtryk, og på den anden side giver beboerne en oplevelse af rumlighed. For at værne introverte beboere mod indkig fra gaden har karnapperne lukkede gavle, men gulv til loft vinduer i siderne, hvilket giver et spændende kig ned langs den aktive Nansensgade. Facadens design skærmer på én gang beboerne og naboerne fra at have direkte udsyn til hinanden, og giver samtidig plads til panoramavinduerne, der tilfører gode dagslysforhold og en oplevelse af ekstra rumlighed i de små boliger, hvor de unge kan føle sig trygge i deres hjem.

Arkitekturen styrker det pædagogisk arbejde
Arkitekturen understøtter både ude og inde sårbare unges mulighed for at øve sig i at indgå som borgere i samfundet. Nansensgade ungdomsboliger er designet som et bofællesskab til sårbare unge, der som en del af et rehabiliteringsforløb hos Københavns Kommune er i botræning. De unge bor selv i huset, men har tæt kontakt til omsorgspersonalet i Københavns Kommune, som har adresse lidt længere nede ad gaden. På den måde får beboerne i hverdagen hjælp med at etablere en hverdag og oparbejde rutiner, så de kan bo selv. Derfor har vi også integreret pædagogiske tiltag i designet, som kan understøtte beboernes læring og øge deres selvstændighed fx er der etableret individuel varmemåling i boligerne, der betyder, beboerne kan få en forståelse for deres eget energiforbrug. I kraft af sin funktion og brugergruppen bidrager byg­ningen til diversiteten i København K. Ved hjælp af en aktiv kantzone skaber arkitekturen her naturlige møder mellem byens forskellige borgergrupper.

”Huset er en kæmpe gevinst for brugerne. Arkitekturen understøtter i praksis det pædagogiske arbejde og beboerne, der er en udsat gruppe, føler en kæmpe stolthed over projektet.” siger Dorte Nielsen, faglig koordinator hos Københavns Kommune

Bæredygtighedsambitioner verdensmål i Nansensgade ungdomsboliger

Karnapperne, der er en stor del af husets arkitektoniske udtryk, er samtidig et energipassivt tiltag, der betyder, der ikke er behov for solafskærmning. Dette forbedrer husets indeklima og lysforholdet. Nansensgade ungdomsboliger er DGNB-screenet til DGNB sølv. Byggeriet overholder energiramme 2015. Ungdomsboligernes beboersammensætning bidrager til diversiteten i indre København. Ved at etablerer en bænk til ophold, der er integreret i facaden, faciliterer vi med arkitekturen møder mellem forskellige borgergrupper i København. Det er et tiltag, der bidrager til at indfri verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Derudover adresserer ungdomsboligerne i Nansensgade verdensmål 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 17: Partnerskaber for handling. Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene.

Bygherre
Københavns Kommune
Areal
600 m²
Årstal
2018
Beliggenhed
København, Danmark
Samarbejde
Rambøll
Billeder
Niels Nygaard
Priser
  • Vores ungdomsboliger i Nansensgade fik en særlig udmærkelse som healing architecture i Velvære og Sundheds kategorien under årets Architizer Awards.