Research Building
DTU B310
Research Building
Previous
Next
  • Thumbnails
  • Fullscreen
  • Go to text

DTU Bygning 310

Kompleks forskningsarkitektur

”I dette byggeri har man på eksemplarisk vis arbejdet med åbne bøger, holdt tidsplanen og arbejdet med bæredygtighed, digitalisering og arkitektur på en måde, som vi alle kan lære af. Alle på holdet har udvist flot faglighed, mod og medansvar. Alle har haft hånden på kogepladen, og nu har hele holdet altså vundet prisen for Årets Byggeri”.

Fra dommerkomiteens begrundelse for at B310 udnævnes til Årets Byggeri 2019.

Arkitekturen på DTU’s prisvindende forskningsbygning, B310, er udformet til et aktivt og travlt forskningsmiljø med laboratorier, kontorer og fællesarealer til institutterne DTU Energi, DTU Fysik, DTU Compute og DTU Mekanik. Med den ny forskningsbygning får institutterne moderne og forbedrede forskningsfaciliteter, blandt andet et nyt 3D Imaging Center, som kan lave røntgen- og neuron billeder. Vores arkitektoniske koncept for bygningen er gennem visuelle og audiovisuelle forbindelse mellem niveauer og funktioner at skabe en fælles ramme, der forener alle brugere i et samlet og effektivt forskningsbyggeri. I konceptet for forskningsbyggeriets arkitektur har vi haft fokus på den menneskelige oplevelse af arkitekturen. Det kommer til udtryk i de varierede rumstørrelser og former, i synlighed mellem forskellige faciliteter og i valget af varme materialer, der byder brugerne velkommen.

Forskningsbyggeri til fremtidens forsknings- og læringsmiljø

Vi ved gennem erfaring med at udvikle forskningsarkitektur, at forskerafdelinger ofte vokser og muterer, og at det kan blive dyrt og besværligt at ombygge en installationstung bygning, hvis den ikke er omhyggeligt designet til fremtidige transformationer. I designet har vi derfor indarbejdet tilpasningsmuligheder, blandt andet er laboratorieindretning fleksibel og dermed fremtidssikret. Arkitekturen er organiseret med et stærkt fokus på funktion og byggeteknik mens rumlighederne er karakteriseret af en stor grad af åbenhed og imødekommenhed i store glaspartier, der også giver gode lysindfald. I designet af forskningsarkitekturen har vi taget højde for, at forskningsfelterne i huset både kræver vibrationsfri rum, og at de klimatiske forhold skal være uhyre stabile. Mens der i det ny 3D center er høje brugerkrav til, at arkitekturen tilgodeser forskning, hvor man anvender røntgen og neutronkanoner. Forskningsarkitekturen er desuden tilpasset de høje sikkerhedsforanstaltninger til stråling – det gælder både afskærmninger og installationsgennemføringer ind til rummene for at undgå, at ventilationskanalerne ikke bliver et svagt punkt i konstruktionen.

Verdensmål

I designet har der konsekvent været et stort fokus på energioptimering, og blandt andet ventilationsanlæggene er udført med ringventilation der minimerer energiforbruget sammenlignet med et standard laboratoriebyggerier. Projektet adresserer verdensmål: 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 7: Bæredygtig energi, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og 17: Partnerskaber for handling. Projektet tager højde for problematikker, der vedrører verdensmålene, men er ikke designet til at realisere verdensmålene.

Laboratorie

Bygningen er på 9500 kvadratmeter med kontormiljøer og faciliteter til forskning. Bygningen huser de tre afdelinger DTU Energi, DTU Fysik og DTU Compute og er beliggende i det tredje kvadrant på DTU Lyngby Campus. Bygningen skaber bedre forskningsfaciliteter og giver mulighed for, at DTU Energi Risø kan flytte til Lyngby Campus.

Bygherre
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal
9.500 m²
Årstal
2019
Beliggenhed
Lyngby Campus, DK
Samarbejde
Artelia, MT Højgaard
Billeder
Christensen & Co
Brugere
DTU Energy, DTU Fysik, DTU 3D Imagining Centre
Priser
  • Bygning 310 på Danmarks Tekniske Universitet modtager den internationale digitaliseringspris Open BIM Awards 2019, Årets Byggeri 2019 samt Implementeringsprisen ved Digitaliseringsprisen 2020 og Architizer Awards pris for Højere uddannelses og Forskningsfacilitet kategorien og prisen i kategorien Akitektur og BIK 2020