Christensen & Co A/S (CCO Arkitekter ) blev stiftet I 2006 af arkitekt Michael Christensen. I 2016 trådte Vibeke Lydolph Lindblad, Thomas Nørgaard, Michael Werin Larsen og Mikkel Hermann Sørensen ind som partnere i arkitektvirksomheden.

Michael Christensen er, ud over stiftende partner, også kreativ direktør hos CCO Arkitekter. Han har været ansvarlig for en lang række anerkendte og prisvindende byggerier, særligt inden for læring, både i Danmark og udlandet. Det er særligt nybyggerier, der er skabt i tæt relation og med respekt for de eksisterende omgivelser. Michael har særligt fokus på at designe arkitektur ud fra en bæredygtig helhedstanke, hvor dialog og samarbejde er vigtige designværktøjer i ambitionen om at skabe integrerede og langtidsholdbare helhedsplaner og byggerier. Michael er desuden fagdommer i arkitektkonkurrencer og censor på arkitektskolerne i Danmark.

Mikkel Hermann Sørensen er partneransvarlig for konkurrencer, konceptudvikling og projekter i de tidlige faser. Som partner i CCO Arkitekter er han med til at sætte dagsordenen for tegnestuens udviklings- og designmetoder, herunder hvordan de arkitektoniske løsninger allerede i de tidligere faser integreres med cirkulær økonomi som en del af bygningsdesign og fokus på CO2 reduktion. Mikkel har været designansvarlig arkitekt på en lang række af tegnestuens vigtigste projekter og konkurrenceforslag heriblandt Læringshus Nærheden, Odsherred Teater, K. B. Hallen, Skolen i Nye, studieboliger til University of Toronto, MY college i Spijkenisse. Mikkel er censor ved arkitektskolerne i Danmark.

Thomas Nørgaard er dedikeret til tegnestuens projekter, særligt inden for læring og kultur. Thomas har speciale inden for tværfagligt samarbejde og er primus motor på tegnestuens udviklingsarbejde inden for bæredygtighed. Thomas er projekteringsleder på den nye skole i De Gamles By, som er et af Københavns Kommunes pilotprojekter inden for cirkulær økonomi samt på Heerup Skole, der er pilotprojekt på CLT-byggeri i Københavns Kommune. Thomas har bidraget i udviklingen af DGNB Diamant-ordningen. Thomas underviser i bæredygtighedsledelse på Arkitektforeningens +2 efteruddannelse for unge arkitekter og fungerer som ekstern lektor ved Det Kongelige Akademi. Thomas er udnævnt som censor ved det fælles censorkorps for videregående kunstneriske uddannelser og fagdommer i Arkitektforeningen.

Michael Werin Larsen er partner med fokus på projekternes økonomi og bygbarhed og har bred erfaring med alle faser fra skitsering til opførelse og aflevering. Han arbejder i det daglige meget aktivt med “viden” i byggefasen, og hvordan den håndteres på tværs af aktører, så viden kan sikres på de rigtige tidspunkter for de involveret parter i projektgruppen. Michael er tovholder på tegnestuens udviklingsarbejde og integration af livscyklusanalyser (LCA) i projekterne. Han er bl.a. foredragsholder om praktisk anvendelse af LCA, bæredygtig projektering samt om kvalitetssikring i projekter.

Vibeke Lydolph Lindblad er arkitekt MAA og direktør hos Christensen & Co Arkitekter. Hun varetager den daglige ledelse og er ansvarlig partner hos Christensen & Co Arkitekter A/S på Niels Bohr Bygningen. Hun har oparbejdet en solid erfaring i byggebranchen gennem hele sit arbejdsliv. Hendes strategiske fokus er på tegnestuens fortsatte udvikling. Vibeke er engageret i en lang række faglige fora med fokus på at fremme platformen for at skabe god arkitektur i Danmark. Hun er bl.a. medlem af bestyrelsen hos Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, fokusudvalget for arkitektur og byggepolitik hos Danske Ark. Hun er desuden aktiv i Dansk Industris offentlige-privat samarbejdspanel og er suppleant i regeringens Råd for Energieffektiv Omstilling. Vibeke fokuserer særligt på forhold vedrørende ligestilling og CO2 reduktion. Hun arbejder særligt med implementering og  integration af FNs Verdensmål i arkitekturen – især mål 4 og 5. Vibeke er censor ved Det Kongelige Akademi i København og har været underviser på samme institution i mange flere år. Hun er og har været dommer i flere arkitektkonkurrencer i Danmark og er fagdommer ved DGNB Diamant.